Digitale pathologie verdrijft de microscoop

1 september 2020
Digitale-Pathologie-Philips
Digitalisering
Nieuws

Digitale pathologie is ontstaan toen Philips op zoek was naar nieuwe toepassingen van dvd-technologie. Met digitale scanners kunnen glaasjes met daarop het weefsel, de zogenaamde coupes, op het beeldscherm worden bekeken. Door te digitaliseren kunnen pathologen buiten de fysieke grenzen van de (eigen) afdeling diagnosen stellen en snel elkaar consulteren wanneer een extra mening nodig is. Hierdoor kunnen laboratoria werken aan het verhogen van de efficiëntie van de diagnostiek.

Transitie naar digitale pathologie

Steeds meer pathologie afdelingen hebben inmiddels de beschikking over digitale scanners. Echter zijn er nog maar weinigen die al volledig digitaal werken. Hiervoor is onder andere een verandering in de mindset van pathologen vereist. Zij moeten wennen aan het gebruik van digitale beelden. Het UMCG en Treant Zorggroep hebben daar de afgelopen jaren veel aandacht aan besteed. En daar plukken zij nu de vruchten van. “Tijdens de uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19) gaf digitalisering pathologen de mogelijkheid om structureel vanuit huis te werken,” zegt dr. Girstė Dagytė, patholoog Treant Zorggroep.

Bovendien vergt het effectief implementeren en gebruiken van digitale pathologie ook de nodige aanpassingen van de processen in het laboratorium. “Digitalisering zorgt voor een verandering in de geneeskunde en dus ook in de pathologie. De data van digitale microscopiebeelden kan gebruikt worden om algoritmes te ontwikkelen om de patholoog te ondersteunen bij bepaalde tijdrovende taken, bijvoorbeeld het opsporen van uitzaaiingen in lymfeklieren. In het UMCG is al een begin gemaakt met het gebruik van kunstmatige intelligentie in de dagelijkse praktijk. In de (nabije) toekomst zal het gebruik van digitale pathologie en kunstmatige intelligentie leiden tot snellere en betere pathologie diagnostiek" zo vertelt dr. Bert van der Vegt, patholoog in het UMCG.

100% digitaal award

Onlangs ontvingen de pathologie afdelingen van Treant Zorggroep en het UMCG de '100% digitaal award' van Philips. Om daarvoor in aanmerking te komen moet de betreffende afdeling aan drie criteria voldoen:

  • alle histologie coupes worden digitaal gescand
  • digitale beoordeling van de beelden is de standaardwerkwijze van het lab
  • de meerderheid van de pathologen werkt digitaal.

“Digitalisering is een grote stap voor een pathologie afdeling, een resultaat van succesvolle aanpassing van labprocessen en mindset, een verandering die echt tijd kost. Het stelt pathologie afdelingen in staat om beter samen te werken. Hierdoor willen we bij Philips een bijdrage leveren aan het verbeteren van de uitkomsten van zorg”, zegt Daniella van den Corput, Business Marketing Manager Laboratory & Pathology Solutions bij Philips Benelux.

Behalve Treant Zorggroep en het UMCG is digitale pathologie sinds vorig jaar ook een speerpunt bij het Nederlands Kanker Instituut (NKI), het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.