Digitale praktijk ingezet tegen huisartsentekort Hardenberg

14 oktober 2022
dokter-patient-telehealth
Samenwerking
Nieuws

Hardenberg (Overijssel) is een deels digitale huisartsenpraktijk rijker. Huisarts Hardenberg is opgezet door een samenwerkingsverband van huisartsen, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de gemeente Hardenberg, huisartsencoöperatie Flexdokters en huisartsenorganisatie Medrie. Het doel is om het huisartsentekort in Hardenberg aan te pakken.

"We zijn trots op dit concept, waarmee we nu gericht ervaring kunnen opdoen", stelt Medrie-projectleider Liedijan Gritter. "We hopen dit op termijn ook voor andere huisartsen binnen de Medrie-regio te kunnen inzetten." Huisarts Hardenberg is in eerste instantie bedoeld voor nieuwe inwoners van Hardenberg die nog geen huisarts hebben. De praktijk maakt middels het Flexdokters-concept gebruik van digitale mogelijkheden.

Digitale contacten

Zo hebben patiënten rechtstreeks contact met de huisarts zonder tussenkomst van een assistent. De huisarts beantwoordt vragen van een patiënt tijdens het telefonische of digitale contact. Indien nodig krijgt een patiënt daarna een afspraak in de praktijk. "Een mooi en hopelijk toekomstbestendig huisartsenconcept", vervolgt Gritter. De praktijk is inmiddels gestart en wordt op 26 oktober 2022 officieel geopend.

Zilveren Kruis, Flexdokters en Medrie werken samen vanuit de gedeelde visie dat er voor patiënten lokaal goede huisartsenzorg beschikbaar moet zijn. Daarvoor is een eigen vaste huisarts van belang, die zijn patiënten kent. De drie partijen stimuleren, ondersteunen en faciliteren met dit project huisartsen die een eigen huisartsenpraktijk willen starten of een bestaande praktijk willen overnemen.

Problematische situatie

In mei 2021 stelden huisartsen in Hardenberg dat er een problematische situatie was ontstaan als gevolg van de oplopende wachtlijst van patiënten, mede een gevolg van de bevolkingsgroei in Hardenberg. Na analyse was de conclusie dat er een huisartsenpraktijk bij moest komen. Vanuit de daarna tot stand gekomen samenwerking werd een praktijkhouder gevonden, afkomstig uit de regio, die met het Flexdokters-concept van start wilde gaan. De intentie is dat hij de praktijk overneemt en verder uitbouwt. Tot dat moment zijn vier waarnemende huisartsen actief in de praktijk.

Als tijdelijk eigenaar ondersteunt Medrie de nieuwe praktijk zo veel mogelijk, zowel in de aanloop als in de opstartfase, vertelt Gritter. "Op advies van Zilveren Kruis, die ook financieel bijdraagt aan de oplossing, kwamen we in contact met het Flexdokters-concept. Een innovatief, coöperatief huisartsenconcept, dat is ontwikkeld door huisartsen. Flexdokters ondersteunt ons bij het opzetten en runnen van de praktijk. We kunnen immers niet alles zelf doen en Flexdokters heeft veel ervaring op dit gebied. Zo hoeven we niet zelf het wiel uit te vinden. Hun bewezen werkwijze maakt het gemakkelijker om een praktijk te starten en over te dragen aan een toekomstig praktijkhouder. Een prettige samenwerking.”

Ondersteuning praktijken

Flexdokters is opgezet door Vladan Ilic, huisarts bij Westerdokters in Amsterdam. Het Flexdokters-model is al meerdere jaren (nog voor de coronacrisis) en op meerdere locaties ingezet. Bij Flexdokters bepaalt de patiënt zelf de lengte en het type consult (via chat, telefoon, videoconsult of fysiek). De arts is het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Het idee erachter is dat de arts weer echt dichtbij de patiënt staat en voldoende tijd heeft om goede zorg te leveren: persoonlijk en betrokken. Flexdokters ondersteunt inmiddels landelijk zo’n 15 praktijken.

Flexdokters - of vergelijkbare concepten zoals Docline en de Digitale Doktersassistent - is ook een goede mogelijkheid voor krimpregio’s waar niet de hele week een huisarts beschikbaar hoeft te zijn, zo vertelde Lydia ten Napel, zelfstandig praktijkhouder in Apeldoorn, in ICT&health 5, 2020. De opstartkosten voor startende praktijken zijn relatief laag en het is mogelijk om een groot deel van de zorgvragen locatie- onafhankelijk te beantwoorden. Ook de webapplicatie is 24/7 beschikbaar. Uit onderzoek van NeLL (Nationaal e-health Living Lab) eerder dit jaar bleek dat de digitale aanpak van praktijken zoals Westerdokters helpt om de onder druk staande huisartsenzorg te ondersteunen en ontlasten.