‘Digitalisering kan zorg écht beter maken’

25 januari 2024
Bert Kleinlugtenbeld
Digitalisering
Nieuws

Ziekenhuis Nij Smellinghe zet grote stappen in de digitale transformatie, met een enthousiast team en aangemoedigd door bestuursvoorzitter Bert Kleinlugtenbeld. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat digitale zorg bijdraagt aan betere zorg én betere service aan patiënten. Bert Kleinlugtenbeld van Nij Smellinghe heeft een duidelijke visie op de technische én menselijke kant van de zorgtransformatie: “Digitalisering kan de zorg echt beter maken en tijd besparen. Daarmee maken we meer ruimte voor de menselijke kant van de zorg en zetten we de kracht van mensen nog beter in.”

Bert Kleinlugtenbeld is al jaren als bestuurder en was voorheen ook als manager actief in de ziekenhuissector, eerder ook bij Gelre ziekenhuizen en SKB Winterswijk. Zijn drijfveer is vooral dat hij wil bijdragen aan een vitale maatschappij. En daar hoort volgens de bestuursvoorzitter ook bij dat ziekenhuizen innoveren en volop inzetten op digitalisering.

Familiecultuur

In de dagelijkse praktijk krijgt die zorgtransformatie in Nij Smellinghe in Drachten volgens de bestuursvoorzitter snel vorm. “Wij hebben als organisatie een familiecultuur. Daar ben ik misschien wat ouderwets in, maar ik koester dat heel bewust. We kennen elkaar, zorgen voor elkaar en voor patiënten. Mensen weten wie we zijn en wat ze aan ons hebben. En medewerkers werken vaak al jaren voor Nij Smellinghe, wonen vaak ook dichtbij. Wij zijn goed in het geven van persoonlijke aandacht en zetten ook vanuit dat uitgangspunt digitalisering in.”

Al zijn de voordelen van digitalisering groot, het is voor een aantal zorgprofessionals soms ook best een uitdaging om hiermee aan de slag te gaan en de eigen processen en gewoontes aan te passen. “Veel medewerkers zijn al jaren in dienst bij ons. We moeten er oog voor hebben dat dit soort ontwikkelingen een grote impact kan hebben op mensen. Daarom is het ook zo belangrijk om het grote verhaal te blijven vertellen, over hoe de zorg van de toekomst eruit ziet en dat we alle zorgprofessionals hard nodig blijven hebben.”

BeterDichtbij geïntegreerd in patiëntreis

Nij Smellinghe is voorloper wat betreft de inzet van BeterDichtbij, de landelijke communicatiedienst geïnitieerd door de zorgsector zelf. Het ziekenhuis startte als een van de eerste van intussen meer dan 50 grote zorgorganisaties en zet het nu in voor alle poliklinische patiënten. BeterDichtbij is voor het Friese ziekenhuis het beginpunt geweest voor het moderniseren van de poliklinieken. “Het zorgt voor betere bereikbaarheid. Wij zien dan ook de grootste waarde in het asynchrone digitaal contact; even een appje sturen of een foto delen. Zo heb je wel persoonlijk contact, maar kun je zowel als patiënt en als zorgprofessional antwoorden en lezen op je eigen moment.”

Voor Kleinlugtenbeld is de inzet van digitaal contact allereerst een extra service voor de patiënt. “Het versterkt de verbinding, de loyaliteit, met onze patiënten. Het is ook daarom dat Nij Smellinghe inmiddels álle poliklinische patiënten aansluit op BeterDichtbij; dat is geïntegreerd in de patiëntreizen. “Dat was een grote sprong voor ons, maar die hebben we bewust gemaakt. Intussen wordt BeterDichtbij niet alleen gebruikt voor het beantwoorden van patiëntvragen, maar ook om actief informatie toe te sturen, op het juiste moment in de patiëntreis. De waarde van digitaal contact is in mijn visie op die manier het grootst.”

Indiveo

“Door patiënten de mogelijkheid te geven om laagdrempelig vragen te stellen en vanuit de polikliniek actief de juiste informatie op het juiste moment te delen, voorkom je vragen en zelfs frustraties bij patiënten. En daar zit de winst natuurlijk, ook in efficiëntie en in kosten. Om een voorbeeld te noemen: bij gastroscopieën bellen we patiënten nu vooraf en achteraf. Dat zijn totaal al honderden telefoontjes per jaar, en natuurlijk bereik je veel patiënten ook niet op een moment dat hen goed past. Reken je tijdswinst maar uit als je die mensen niet allemaal hoeft te bellen. Patiënten zijn daarnaast vooraf beter meegenomen en geïnformeerd omdat je via BeterDichtbij een begrijpelijke animatie over een gastroscopie van Indiveo (digitale dienst voor begrijpelijke animaties, red.) deelt."

Digitalisering heeft de toekomst

Het is duidelijk dat Bert Kleinlugtenbeld positief is over de potentie van digitalisering; mits er altijd voldoende oog blijft voor persoonlijke aandacht voor patiënt, medewerker en de menselijke maat. Naast BeterDichtbij heeft het ziekenhuis inmiddels al een groot aantal  innovatieve stappen op het gebied van digitalisering gezet. Zo maar enkele recente voorbeelden zijn de inzet van de Virtual Fracture Care app, thuismonitoring met behulp van een healthdot, de inzet van de hybride OK en het digitaal delen van beelden via het patiëntenportaal.

Bert Kleinlugtenbeld ziet in de toekomst een nog grotere rol voor digitalisering zodat de druk op de zorg kan worden verlicht. “Ik geloof in de kracht van schaal, bijvoorbeeld als je thuismetingen en digitale communicatie verder wil inzetten. En dan in combinatie met inzetten op het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van zorg. Dat kan nu al via prehabilitatieprogramma’s, waarbij patiënten mentaal en fysiek zo fit mogelijk de operatie in gaan. Maar uiteindelijk ook door metingen in te zetten voor ‘vroegsignalering’. Wanneer de data aangeven dat het niet de goede kant op gaat, is het belangrijk dat er meteen contact is en niet pas als het echt heel slecht gaat.”