e-health geeft patiënten zicht op gezondheid

ma 19 september 2022 - 07:00
e-health
Databeschikbaarheid
Nieuws

Dorien van Alewijk, psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog, startte drie jaar geleden met de VIPP GGZ regeling bij Grip Psychologe. Ze ontdekte dat er bij het koppelen van e-health aan het EPD heel wat kwam kijken. Tegelijkertijd is ze enthousiast over de mogelijkheden die e-health biedt. Ze denkt zelfs dat door e-health cliënten uiteindelijk meer zicht kunnen krijgen op hun eigen mentale gesteldheid.

De VIPP GGZ regeling waar Dorien van Alewijk van Grip Psychologen aan meewerkt, gaat over het beter inzicht geven aan patiënten omtrent hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van e-health. Ze spreekt tijdens een interview met Zweder Bergman, sectorlead GGZ bij VZVZ op de website van VZVZ haar tevredenheid uit over het feit dat bij Grip Psychologen de techniek voor de fase van het  Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) GGZ* nu daadwerkelijk stáát.

Platform e-health koppelen met EPD

Ze vertelt: “Er heerst bij ons nog steeds het positieve gevoel dat we de deadline van VIPP hebben gehaald. Cliënten kunnen nu via een beveiligde 'Grip-omgeving' hun behandelplan inzien, evenals de afsprakenkaart, de ROM-vragenlijst en er kan op een veilige manier met elkaar worden gecommuniceerd. De techniek werkt.”  Belangrijk is ook dat het e-health-platform nu is gekoppeld met het EPD. In de nabije toekomst is het zo mogelijk voor een cliënt om via het PGO steeds meer info op te vragen en zo hun PGO verder te completeren.

Digitaliseringsslag

De overheid én de gezondheidssector zetten vol op in op digitalisering en e-health. Het motto van minister Conny Helder is zelfs:  ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’. Grip Psychologen heeft de afgelopen jaren op het gebied van digitalisering ook flink aan de weg getimmerd. De volgende stap is volgens Van Alewijk dat er in het EPD nog meer gaat samenkomen. Denk bijvoorbeeld aan verschillende vragenlijsten die cliënten in kunnen vullen. Ze zou het ook mooi vinden als alles op een meer visuele manier kan worden gepresenteerd en cliënten die gegevens mogen inzien. “Al die mogelijkheden geven de cliënt beter en sneller inzicht in zijn of haar mentale gezondheid. En daar doen we het voor.”

Dat een cliënt zelf bijvoorbeeld het behandelplan kan inzien, maakt hem of haar volgens de psychologe – en aankomend GZ-psychologe - meer zélf verantwoordelijk. “Als cliënten zich afvragen met welk behandeldoel ze bezig zijn, dan kan ik nu ook aangeven dat ze dit kunnen nalezen in hun dossier. Daarnaast is het handig dat een cliënt bij een mogelijke terugval therapiesessies uit het verleden kan raadplegen. Het is namelijk niet haalbaar om alles te onthouden en door het inzien van eerdere sessies kunnen cliënten hopelijk weer wat stappen ondernemen in de goede richting.”

Therapieland

Hoewel cliënten dus al veel info in kunnen zien, is het (nog) niet mogelijk om direct alle verslagen na een sessie middels het PGO of in de Grip-omgeving te bekijken, behalve als deze info expliciet wordt opgevraagd. Van Alewijk begrijpt dit wel want ‘je wilt dit als behandelaar nog eerst goed toetsen voordat de cliënt dit ergens zonder toelichting zelf leest.’

Bij de inzet van e-health wordt bij Grip Psychologen het platform van Therapieland ingezet. “We  krijgen we regelmatig vanuit Therapieland overzichten van de top 5 van e-health programma’s die we bij Grip Psychologen het meest inzetten. We zien wel vaak dezelfde top terugkomen en dit geeft ons ook weer interessante informatie.” Tevens wordt  e-health ook ter overbrugging ingezet tijdens de wachttijd die er is voordat de behandeling van start gaat. Vaak krijgt de cliënt zelf de keuze met welk programma hij of zij dan aan de slag wil gaan, waardoor de motivatie en betrokkenheid worden verhoogd.