Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

‘e-Health is de sleutel tot laagdrempelige JGZ’

Paula Zwijgers, adviseur bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), is ervan overtuigd dat e-health de sleutel is tot passende, laagdrempelige JGZ. Ze weet ook wat in haar optiek nodig is om de digitale mogelijkheden in de JGZ te benutten. De JGZ biedt ondersteuning op maat. e-health helpt om ouders en jeugdigen eigen regie te geven.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Zwijgers werkt ongeveer 30 jaar in de zorg, met name op het gebied van beleid, werkprocessen en ICT. Tegenwoordig is ze hoofdzakelijk belast met de Techagenda JGZ van het NCJ. Er lopen bij het NJC verschillende projecten met als doel het bevorderen van het gebruik en de ontwikkeling van digitale middelen en e-health toepassingen.

E-health middelen voor flexibele JGZ

“Een belangrijke voorwaarde voor het bieden en ontvangen van passende zorg, is goed geïnformeerd zijn. E-health-middelen kunnen hieraan bijdragen”, aldus Zwijgers. E-health en informatievoorziening zijn ook met het oog op het Landelijk Professioneel Kader waardevol.

“Dit kader geeft ruimte voor flexibele JGZ, waarbij professionals de ondersteuningsbehoefte en -noodzaak met ouders en kind afstemmen. Zijn deze laag, dan is minder contact een optie. Dit bespaart, samen met bijvoorbeeld digitalisering van consulten, kostbare tijd. Tijd die andere gezinnen juist hard nodig hebben.”

Diverse tech-projecten

Om de meerwaarde van tech en e-health kracht bij te zetten geeft Paula twee voorbeelden van tech-projecten van het NCJ. Een project over digitale informatievoorziening met betrekking tot voeding en gezondheid. “Ouders bleken behoefte te hebben aan een digitaal platform waar ze alle informatie over gezonde opvoeding – van schermtijd tot eten – konden vinden. Zo’n platform ontwikkelen we nu. We bundelen alle middelen en informatie die al voorhanden is en vullen waar nodig aan. Én we voegen een 24/7 chat- en bel mogelijkheid toe.”

Een ander project betreft de het automatisering, met behulp van algoritmes, van voedingsadviezen. “Artsen geven nu nog op basis van lengte, lichaamsgewicht en de groeicurve een advies’, schetst Zwijgers. ‘Dat kun je vrij makkelijk automatiseren door aan algoritme een advies te laten produceren op basis van getallen die je invoert. Artsen vervullen uiteraard nog steeds hun adviserende rol, maar krijgen daarin wat ondersteuning van het algoritme.’

Samenwerken

“Door de decentralisatie zijn we geneigd om allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Maar het is veel slimmer om krachten te bundelen, zeker voor e-health. De middelen kosten vrij veel geld en denkkracht. Een dashboard dat we ontwikkelen om ouders en professionals in één oogopslag te laten zien hoe een kind functioneert op allerlei vlakken, stellen we bijvoorbeeld meteen beschikbaar voor iedereen.”

Het NCJ overlegt regelmatig met projectleiders van het ZonMw programma ‘Versterking uitvoeringspraktijk JGZ’ over manieren om de samenwerking te intensiveren en stimuleren. Zo wordt er een JGZ-store ontwikkeld waarin alle e-health-middelen en ideeën verzameld en beschikbaar gesteld worden. “Een van de projecten onder dit programma is I-JGZ. We onderzoeken in de praktijk hoe we e-health-middelen kunnen implementeren en op elkaar laten aansluiten”, aldus Zwijgers.

Eerder dit jaar maakte het NCJ bekend dat de organisatie haar ICT-voorzieningen beter op elkaar ging afstemmen om een gedeelde basis te bieden voor organisaties in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) die samen te bouwen aan een vraaggerichte informatievoorziening.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen