Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

E-health monitor: grote verschillen gebruik e-health toepassingen

Ruim 90 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg (intramurale en thuiszorg) vindt het wenselijk of noodzakelijk om een elektronisch cliëntendossier te gebruiken, elektronisch gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners en zorg elektronisch af te stemmen met anderen. Tussen wens en gebruik zit echter een groot verschil.

Dit blijkt uit onderzoek (pdf) in het kader van de Nictiz Nivel eHealth-monitor binnen het Panel Verpleging & Verzorging van het Nivel, waarover het Nictiz nu een voorpublicatie vrijgeeft. Volgens een factsheet over de ehealth Monitor 2017 ligt het daadwerkelijk gebruik van de elektronische toepassingen beduidend lager, ondanks een sterke stijging in het gebruik van elektronische verslaglegging.

Ook bij cliëntenportalen, medicijndispensers en zorgrobots is er een beeld zichtbaar dat het percentage verpleegkundigen en verzorgenden dat deze noodzakelijk of wenselijk vindt hoger ligt dan het percentage dat ze gebruikt. Wel zien Nictiz en Nivel ook bij deze toepassingen een stijging in het gebruik.

Grootste verschil bij dubbele digitale medicatiecontrole

Het grootste verschil tussen noodzaak of wenselijkheid ten opzichte van het gebruik is zichtbaar bij de digitale dubbele medicatiecontrole. Meer dan de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg vindt een digitale oplossing voor medicatiecontrole noodzakelijk. In de praktijk gebruikt slechts 22 procent van deze zorgverleners deze digitale oplossing, aldus de voorpublicatie.

Digitale medicatiecontrole maakt een dubbele medicatiecontrole makkelijker. Het stelt de verpleegkundige en de verzorgende in de wijk in staat om flexibeler en veiliger te werken. Digitale dubbele medicatiecontrole maakt het voor hen mogelijk om overal waar ze op dat moment zijn hun collega te helpen bij medicatiecontrole voor een cliënt.

Brancheorganisatie Verpleegkundigen &Verzorgenden Nederland (V&VN) laat in een reactie weten positief te zijn over het gebruik van digitale dubbele medicatiecontrole. Het is niet alleen een efficiënte, maar ook een veilige manier van werken voor verpleegkundigen en verzorgenden. Door dubbele medicatiecontrole wordt de patiëntveiligheid vergroot en de kans op fouten bij de medicatie verkleint.”

Zorgverleners positief tegenover e-health

Behalve digitale oplossingen, zoals de digitale medicijncontrole, geven verpleegkundigen en verzorgenden ook aan e-health te willen inzetten bij digitale afstemming van zorg, en voor zorg op afstand. Uit het onderzoek blijkt echter ook hier dat het daadwerkelijke gebruik van e-health in de praktijk achterblijft bij de noodzaak ervan.

Naast digitale medicatiecontrole ziet thuiszorg brancheorganisatie ActiZ het beschikbaar hebben van een digitale toedienlijst als een waardevolle toepassing bij het veilig toedienen van medicatie door verpleegkundigen en verzorgenden. Het vergt wel dat randvoorwaarden op orde zijn, zoals standaardisatie en koppeling tussen systemen van zorgorganisatie, apothekers en artsen.

Het grote verschil tussen gebruik van e-health en de wens om het in te zetten, geeft volgens Nictiz en Nivel aan dat een flinke groei van e-health toepassingen mogelijk is in de ouderenzorg. Verder onderzoek kan uitwijzen waarom gebruik achterblijft, welke belemmeringen daarin een rol spelen en hoe het gebruik verder gestimuleerd kan worden.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen