Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
19 december 2022
Artikel delen

EHDS-meet up: eensgezindheid over delen data in EU

Tijdens de EHDS-meet up op 14 december 2022 is een intentieverklaring getekend omtrent het internationaal delen van elektronische patiëntsamenvattingen. Het ministerie van VWS, het Nederlands Huisartsengenootschap, de Patiëntenfederatie Nederland en partijen vertegenwoordigd in het Programma Implementatie Europese Zorgdiensten ( PIEZO) waren hierbij betrokken.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Nederlandse burgers kunnen straks over de grens in een ander Europees land hun elektronische patiëntsamenvatting beschikbaar stellen voor zorgverleners, wanneer ze zorg in een ander EU-land nodig hebben. Het uitgangspunt van de intentieverklaring is dat Nederlanders ook in andere EU-landen optimale zorg moeten kunnen krijgen. Maar daarvoor hebben artsen in andere EU-landen natuurlijk wel medische data nodig.

Gegevensuitwisseling HIS

Huisartsen, patiënten en PIEZO willen dit nu dus met de intentieverklaring officieel mogelijk maken. PIEZO is opgezet door ICTU, Nictiz, CIBG en VZVZ in opdracht van VWS. De partners werken toe naar het beschikbaar maken van de patiëntsamenvatting op basis van bestaande gegevensuitwisselingen vanuit het HIS. De patiëntsamenvatting is, na toestemming van de patiënt beschikbaar, via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Verder wordt bekeken of de patiëntsamenvatting ook gezondheidsgegevens uit andere bronnen zou kunnen bevatten.

Patiëntsamenvattingen delen

Voor deze uitwisseling wordt gebruik gemaakt van het Nationaal Contactpunt voor eHealth Nederland (NCPeH-NL). Dat is sinds februari 2022 beschikbaar om patiëntsamenvattingen uit andere EU-landen in Nederland op te kunnen vragen, zodra de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Straks kan dit nationaal contactpunt ook gebruikt worden voor de omgekeerde route ofwel de uitwisseling van patiëntsamenvattingen vanuit Nederland naar andere EU-landen. Het NCPeH-NL maakt deel uit van het Europees netwerk van nationale contactpunten voor eHealth, de zogeheten MyHealth@EU-infrastructuur.

Optimale zorg in EU

Volgens VWS is één van de uitgangspunten voor het opzetten van de MyHealth@EU-infrastructuur dat EU-burgers óók in andere EU-landen toegang moeten kunnen krijgen tot kwalitatief goede zorg. Het is dan belangrijk dat de zorgverlener in het betreffende land actuele data over de patiënt heeft. Het beschikbaar stellen van de patiëntsamenvatting maakt dit mogelijk. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat het delen van zorginformatie veilig gebeurt en alleen met toestemming van de patiënt.

Voorsorteren op EHDS

Met de ondertekening van de intentieverklaring en de samenwerking in PIEZO wordt in feite al al op de EHDS voorgesorteerd, want een toekomstige verplichting van de EHDS is dat lidstaten patiëntsamenvattingen beschikbaar moeten stellen. Het concept van European data Spaces werd afgelopen mei door de Europese Commissie vertaald naar een eerste concreet voorstel, dat van EHDS. Doel van de EHDS is de opzet van een gemeenschappelijke Europese dataruimte voor gezondheidsgegevens om grensoverschrijdende uitwisseling van deze gezondheidsgegevens makkelijker en toegankelijker te maken. Dat komt zowel de gezondheidszorg (primair gebruik) ten goede, als secundair gebruik zoals onderzoeken, innovaties en beleidsvormingen.

Secundair gebruik patiëntdata

Het EHDS wetsvoorstel beoogt elektronische gegevensuitwisseling tussen EU-landen te stimuleren en is belangrijk voor met name de rechten van burgers op dit vlak, gegevensuitwisseling over de grens, markttoegang van EPD-systemen, wellness-apps en secundair gebruik van zorginformatie. Het aanbieden van elektronische gezondheidsgegevens moet elke lidstaat zelf regelen. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) die onlangs unaniem door de Tweede kamer is aangenomen, helpt Nederland voor te bereiden op de EHDS.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen