Search
Close this search box.
Search

EHDS-meet up: eensgezindheid over delen data in EU

Tijdens de EHDS-meet up op 14 december 2022 is een intentieverklaring getekend omtrent het internationaal delen van elektronische patiëntsamenvattingen. Het ministerie van VWS, het Nederlands Huisartsengenootschap, de Patiëntenfederatie Nederland en partijen vertegenwoordigd in het Programma Implementatie Europese Zorgdiensten ( PIEZO) waren hierbij betrokken.

Nederlandse burgers kunnen straks over de grens in een ander Europees land hun elektronische patiëntsamenvatting beschikbaar stellen voor zorgverleners, wanneer ze zorg in een ander EU-land nodig hebben. Het uitgangspunt van de intentieverklaring is dat Nederlanders ook in andere EU-landen optimale zorg moeten kunnen krijgen. Maar daarvoor hebben artsen in andere EU-landen natuurlijk wel medische data nodig.

Gegevensuitwisseling HIS

Huisartsen, patiënten en PIEZO willen dit nu dus met de intentieverklaring officieel mogelijk maken. PIEZO is opgezet door ICTU, Nictiz, CIBG en VZVZ in opdracht van VWS. De partners werken toe naar het beschikbaar maken van de patiëntsamenvatting op basis van bestaande gegevensuitwisselingen vanuit het HIS. De patiëntsamenvatting is, na toestemming van de patiënt beschikbaar, via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Verder wordt bekeken of de patiëntsamenvatting ook gezondheidsgegevens uit andere bronnen zou kunnen bevatten.

Patiëntsamenvattingen delen

Voor deze uitwisseling wordt gebruik gemaakt van het Nationaal Contactpunt voor eHealth Nederland (NCPeH-NL). Dat is sinds februari 2022 beschikbaar om patiëntsamenvattingen uit andere EU-landen in Nederland op te kunnen vragen, zodra de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Straks kan dit nationaal contactpunt ook gebruikt worden voor de omgekeerde route ofwel de uitwisseling van patiëntsamenvattingen vanuit Nederland naar andere EU-landen. Het NCPeH-NL maakt deel uit van het Europees netwerk van nationale contactpunten voor eHealth, de zogeheten MyHealth@EU-infrastructuur.

Optimale zorg in EU

Volgens VWS is één van de uitgangspunten voor het opzetten van de MyHealth@EU-infrastructuur dat EU-burgers óók in andere EU-landen toegang moeten kunnen krijgen tot kwalitatief goede zorg. Het is dan belangrijk dat de zorgverlener in het betreffende land actuele data over de patiënt heeft. Het beschikbaar stellen van de patiëntsamenvatting maakt dit mogelijk. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat het delen van zorginformatie veilig gebeurt en alleen met toestemming van de patiënt.

Voorsorteren op EHDS

Met de ondertekening van de intentieverklaring en de samenwerking in PIEZO wordt in feite al al op de EHDS voorgesorteerd, want een toekomstige verplichting van de EHDS is dat lidstaten patiëntsamenvattingen beschikbaar moeten stellen. Het concept van European data Spaces werd afgelopen mei door de Europese Commissie vertaald naar een eerste concreet voorstel, dat van EHDS. Doel van de EHDS is de opzet van een gemeenschappelijke Europese dataruimte voor gezondheidsgegevens om grensoverschrijdende uitwisseling van deze gezondheidsgegevens makkelijker en toegankelijker te maken. Dat komt zowel de gezondheidszorg (primair gebruik) ten goede, als secundair gebruik zoals onderzoeken, innovaties en beleidsvormingen.

Secundair gebruik patiëntdata

Het EHDS wetsvoorstel beoogt elektronische gegevensuitwisseling tussen EU-landen te stimuleren en is belangrijk voor met name de rechten van burgers op dit vlak, gegevensuitwisseling over de grens, markttoegang van EPD-systemen, wellness-apps en secundair gebruik van zorginformatie. Het aanbieden van elektronische gezondheidsgegevens moet elke lidstaat zelf regelen. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) die onlangs unaniem door de Tweede kamer is aangenomen, helpt Nederland voor te bereiden op de EHDS.

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Cardioloog Eelko Ronner van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een robotecho ontworpen waarmee sneller en eenvoudiger een hartecho kan worden gemaakt. (Afbeelding: Corbotics)
Sneller hartecho maken met robot
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Dragon Medical One MCL
Dragon Medical One bespaart MCL-artsen tot 45 minuten per dag 
preventie
Europese subsidies beschikbaar om preventie digitaal te ondersteunen
Onderzoeksdata Lowlands
Onderzoeksdata verzamelen tijdens Lowlands
Nierschade onderzoek
Zoektocht naar eerder vaststellen nierschade met AI
Longaandoeningen
Nieuwe perspectieven bij longaandoeningen
Volg jij ons al?