Erasmus MC: inzet data analytics en AI moet patiëntenzorg verbeteren

Het Erasmus MC wil de komende jaren patiëntenzorg verbeteren en de inzet van OK’s, IC’s en bedden optimaliseren door beschikbare data beter te gebruiken. Zo moeten uitdagingen zoals een stijgende zorgvraag bij een nijpend personeelstekort beter het hoofd geboden worden. Hiervoor zet het universitair medisch centrum data analytics in. Samen met IT-aanbieders SAS en Microsoft gaat het umc in dit kader ziekenhuisbreed datagedreven toepassingen ontwikkelen, implementeren en monitoren.

Het Rotterdamse ziekenhuis stelt de komende jaren samen met SAS en Microsoft de brug te willen slaan van innovatie naar implementatie. De focus ligt daarbij op het concreet toepassen van de inzichten die uit data gehaald kunnen worden om de patiëntenzorg en capaciteit te verbeteren. “Hopelijk kunnen onze verpleegkundigen en artsen met de ondersteuning van deze technologie goede zorg blijven leveren, terwijl ze meer tijd overhouden voor de patiënt en diens familie door de verminderde administratielast en betere monitoring”, stelt prof. Dr. Diederik Gommers, afdelingshoofd Intensive Care van het Erasmus MC.

Ziekenhuis van de toekomst

Het afgelopen jaar hebben de samenwerkingspartners al drie pilots afgerond voor de Intensive Care, de afdeling Chirurgie en de Datahub. In een van deze projecten heeft het Erasmus MC met SAS een AI algoritme ontwikkeld dat moet voorspellen of patiënten na een oncologische operatie in het ziekenhuis moeten blijven of veilig kunnen worden ontslagen. De inzet van dit model vergroot volgens de twee partijen de veiligheid bij het ontslag van een patiënt en biedt efficiëntere omgang met de beddencapaciteit. Het doel is om zoveel mogelijk patiënten te helpen met een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Het Erasmus MC verwacht met dit project de eerste stappen te zetten naar het ‘ziekenhuis van de toekomst’.

Bij de ontwikkeling en uitrol van het algoritme werd het belang duidelijk van het samenbrengen van de IT-afdeling, data engineers, data scientists, artsen en verpleegkundigen in bovengenoemde Datahub. Hier komen deze disciplines samen om AI-modellen te ontwikkelen. Daarnaast biedt de Datahub ondersteuning bij de implementatie van AI-modellen/algoritmes en met data-innovatie vraagstukken. De technologie van SAS en Microsoft vormt een belangrijk onderdeel van deze hub, meent dr. Michel van Genderen, internist-intensivist en initiatiefnemer van de Datahub.

“Door meer waarde te halen uit de beschikbare data, is het mogelijk om betere zorg en een betere planning te bieden”, stelt Antonie Berkel, Technical Lead Healthcare bij SAS. “Het daadwerkelijk toepassen van data & analytics in een complexe omgeving als een ziekenhuis is echter niet eenvoudig. In samenwerking met de IT-afdeling, clinici en data scientists, helpen wij om de dataprojecten van het Erasmus MC succesvol te implementeren.”

Meer waarde uit data

Simon Vermeer, CIO van het Erasmus MC, benadrukt dat het Erasmus MC met beide technologiepartners steeds meer waarde uit data wil halen. “Zo kunnen we heel gestructureerd de beweging van retrospectief naar prospectief gebruik van data maken. Hierbij ligt de nadruk niet alleen op initiële ontwikkeling, maar vooral ook op het onderhouden en beheren van algoritmen. Dit is noodzakelijk voor inbedding in patiëntenzorg en voor verdere opschaling. Met deze samenwerking ondersteunen we de Erasmus MC medewerkers in hun dagelijks werk en wordt de zorg voor de patiënten beter en veiliger.”

Robert Veen, programmamanager bij het Erasmus MC, voegt hieraan toe dat de uitdaging niet langer is om de bruikbaarheid van AI in pilots aan te tonen, maar om de competenties te ontwikkelen om systematisch en multidisciplinair te onderzoeken voor welke klinische vraagstukken een datagedreven aanpak succesvol is. “Technologie moet eraan bijdragen dat nieuwe inzichten zo snel mogelijk veilig en gevalideerd in het zorgproces kunnen worden toegepast”.

Joost Huiskens, verantwoordelijk voor de academische ziekenhuizen bij Microsoft Nederland, vertelt tot slot dat data een steeds belangrijkere rol speelt bij het leveren van waardegedreven zorg. “Door de samenwerking tussen het Erasmus MC, SAS en Microsoft creëren we een ecosysteem waarmee we daadwerkelijk met elkaar in staat zijn de waarde uit de technologie te halen. In dit geval betekent dat technologie implementeren tot aan het bed, zodat de medewerkers en patiënten daar voordeel van hebben.”

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?