Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Oproep aan UMC’s om bij Twiin-portaal aan te sluiten

UMC’s zouden zich moeten aansluiten bij project DVDexit van programma Twiin én ziekenhuizen in hun regio aansporen hetzelfde te doen. Dat vinden Simon Vermeer, CIO Erasmus MC en zijn CMIO-evenknie Jan-Jaap Visser. Twiin wil een landelijk afsprakenstelsel ontwikkelen waarmee medische gegevens – van beelden tot recepten – eenvoudig tussen allerlei informatiesystemen uitgewisseld worden. DVDexit en het in dit kader gelanceerde Twiin-portaal vormt een eerste stap.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Simon Vermeer, sinds vijf jaar CIO van het Erasmus MC, is nadrukkelijk voorstander van één standaard voor uitwisseling van medische data zoals beelden. Daar ijvert hij binnen het Erasmus MC samen met radioloog Jan-Jaap Visser voor, die per januari 2020 als CMIO is aangesteld. Het portaal van Twiin is hiervoor een eerste stap.

Kritische voortrekkersrol

UMC’s zoals het Erasmus MC hebben er als grootverbruikers van medische data belang bij dat – standaard en geïntegreerde – uitwisseling van radiologische beelden en verslagen via het Twiin-portaal een succes wordt. Academische ziekenhuizen zouden hier ook een kritische voortrekkersrol in moeten vervullen, denken Vermeer en Visser.

“We willen graag een voortrekkersrol vervullen”, stelt Vermeer. “Daarom is het ook belangrijk dat alle UMC’s voor DVDexit kiezen en de integratie van hun systemen op basis ervan zo snel mogelijk op orde hebben. Het is ook belangrijk om daarna de vaart erin te houden. Ik vind dat we daar vanuit UMC’s als het Erasmus MC aan moeten en kunnen bijdragen. Ook voor volgende stappen, want er zijn nog veel meer soorten data die beschikbaar moeten komen.”

Versnelling regie door corona

Tot nu toe waren pogingen om tot standaard uitwisseling van radiologische beelden – zoals in de regio Rijnmond – onvoldoende succesvol. Gebrek aan landelijke regie zou hier ook een rol in spelen. Vermeer ziet dat de coronacrisis voor een versnelling heeft gezorgd op het gebied van deze regie. Zo was hij betrokken bij het beschikbaar krijgen van het Philips Covid-19 platform. Dat werd in korte tijd ingericht om patiëntinformatie met elkaar te delen als patiënten verplaatst worden naar een ander ziekenhuis wegens COVID-19.

Vermeer stelt dat er veel lessons learned zijn van het Covid-19 portaal. Dat had echter een tijdelijke functie, speciaal voor Covid-19 patiënten. Nu acht hij het tijd als logische volgende stap DVDexit te omarmen. “Ik hoop dat we straks de noodzaak voor één standaard niet weer laten wegzakken. Als de helft van de ziekenhuizen via het portaal van Twiin werkt en de andere helft via het Philips-portaal, dan heb je nog niets gewonnen.”

Voor zorgprofessionals is vooral belangrijk dat zij zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten en uiteenlopende portalen gebruiken, stelt Erasmus MC-CMIO Visser. “Dat radiologiebeelden en verslagen van de patiënt echt beschikbaar zijn in het EPD of PACS-systeem wanneer wij ze nodig hebben. Deze eerste voorziening biedt dat nog niet, maar is wel de richting die we op willen. Of die richting via Twiin wordt gerealiseerd of via een ander stelsel, is voor ons van minder belang dan dát het wordt gerealiseerd. Die volledige integratie moet eindelijk tot stand komen.”

Eerste concrete stap Twiin

Sinds mei 2020 wordt kosteloos een voorziening beschikbaar gesteld aan alle ziekenhuizen om beelden en verslagen uit te wisselen. Het is de eerste concrete stap binnen het programma Twiin, dat twee jaar geleden van start ging. Dat programma moet uiteindelijk leiden tot een afsprakenstelsel voor de uitwisseling van elk soort medische gegevens tussen zorgaanbieders en -professionals.

Vanaf september 2020 moet met behulp van het Twiin-portaal in theorie de beruchte dvd op de buik van een patiënt die naar een ander ziekenhuis vervoerd wordt, verleden tijd zijn. In de praktijk hopen de initiatiefnemers achter Twiin dat nog dit jaar alle ziekenhuizen hun PACS-systemen gereed hebben voor het verzenden of ontvangen van beelden en verslagen met Twiin.

Deelname aan DVDexit

96 procent van de ziekenhuizen heeft volgens Twiin de intentie mee te doen aan beeldenuitwisseling via DVDexit. 19 ziekenhuizen zijn al aangesloten, nog eens 36 hebben een overeenkomst getekend. Daaronder ruim de helft van de UMC’s.

Het St. Jansdal en het LUMC kunnen al radiologische beelden en verslagen uitwisselen via Twiin. Verder wisselen ASZ en Rivas al onderzoeken uit, evenals de St. Maartenskliniek en aangesloten deelnemers. Toch blijkt dat tussen intentie en echt aanmelden nog een gat zit. Ziekenhuizen willen vaak wel, maar het vergt tijd om iedereen op alle lagen in de organisatie mee te krijgen.

Visser ziet ook voor de regio Rijnmond een voortrekkersrol weggelegd. Niet voor niets is dit de eerste regio waar alle ziekenhuizen zich hadden aangemeld. “De meeste uitwisseling van gegevens vindt namelijk binnen de regio plaats. De ziekenhuizen in de regio Rijnmond laten zien het gezamenlijk belang te begrijpen van de dvd de zorg uit.”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen