‘Externe leefcirkels’ toegevoegd aan digitale kennisbank   

di 13 juni 2023 - 13:49
externe leefcirkel
Technologie
Nieuws

Aan de Kennisbank Digitale Zorg van Vilans is in de tweede week van mei de zorgtechnologie ´externe leefcirkels´ toegevoegd. Dankzij zo´n leefcirkel kunnen bepaalde cliënten, bijvoorbeeld met een GPS-zorghorloge, buiten de muren van het verpleeghuis weer meer bewegingsvrijheid krijgen. De kosten en baten van deze technologie zijn óók opgenomen in de kennisbank.

Een externe leefcirkel kan bijvoorbeeld worden gemaakt met GPS-technologie. De bewoner draagt dan bijvoorbeeld een slim zorghorloge, tag of een andere wearable, zodat precies kan worden vastgesteld waar iemand zich bevindt. In de praktijk zijn in de ouderenzorg ook steeds vaker interne leefcirkels, waarbij bewoners bijvoorbeeld door middel van sensoring meer bewegingsvrijheid in de zorgorganisatie zélf krijgen.

Meer autonomie voor cliënten

De voordelen, van zowel interne en externe leefcirkels, zijn dat de cliënt meer autonomie krijgt. Bewoners behouden hun eigen regie en ervaren meer bewegingsvrijheid. Op die manier voelen ze zich gelijkwaardig aan medebewoners, bezoekers en medewerkers die gewoon in en uit kunnen lopen. 

Leefcirkels bieden extra veiligheid want het gebied van de leefcirkel kan zowel bij interne als externe leefcirkels worden vergroot of juist worden verkleind als het minder goed verloopt. Ook is het gebruik van leefcirkels overzichtelijk en geeft het vertrouwen. Wanneer een bewoner zich in een zone buiten zijn leefcirkel bevindt, krijgen medewerkers een melding op hun telefoon zodat ze de bewoner weer naar de eigen zone kunnen begeleiden.   

Externe leefcirkel & GPS-horloge

Een goed innovatief voorbeeld van hoe je met leefcirkels bezig kunt zijn, vinden we bij zorgorganisatie Sensire. In 2023 werd daar een innovatief alarmsysteem gebouwd op basis van slimme optische sensors, een systeem waarmee ook interne en externe leefcirkels kunnen worden gerealiseerd. Jasper Brouwer (49) is als Regisseur Vastgoed en Techniek intensief betrokken bij de vernieuwing van de zorgalarmering bij Sensire en vertelt: “Het nieuwe zorgsysteem is toekomstbestendig, met een open platform waar je op termijn andere hulpmiddelen aan kunt koppelen zoals een GPS-horloge. Die kunnen we dan inzetten bij locaties met een open deuren-beleid, waar we ook al gebruik maken van dwaaldetectie en leefcirkels.”

Kosten en baten externe leefcirkel

In de kennisbank van Vilans worden ook de kosten en de (zachte en harde) opbrengsten van een externe leefcirkel tegenover elkaar gezet. De effecten van de inzet van externe leefcirkels zijn meer zelfstandigheid, een groter gevoel van vrijheid en meer levensgeluk bij cliënten door meer leefruimte voor cliënten en tevens blijven cliënten actiever. Cliënten worden daar mobieler en psychisch sterker van en mogelijk leidt dit tot een vermindering van wegloopincidenten. Niet onbelangrijk is tot slot dat medewerkers én cliënten minder ongerust zijn zodra een cliënt het gebouw verlaat.