Sensire kiest alarmsysteem met slimme optische sensors

11 mei 2023
sensor
Technologie
Nieuws

Zorgorganisatie Sensire heeft een nieuw alarmsysteem geïnstalleerd op basis van individueel ingestelde sensortechnologie. De nieuwe alarmering vervangt het oude systeem dat alleen generieke meldingen gaf. In de kamer van een bewoner is een slimme optische sensor (SOS) geplaatst, precies afgestemd op deze bewoner. Bij de één signaleert de sensor het verlaten van de kamer en bij de ander ongebruikelijk onrustige bewegingen in bed. Ook kan de bewoner zélf een spreekluister-verbinding in werking zetten via een draadloze hals- of polszender.

Voorheen was er bij de zorgcentra van Sensire, dat trouwens ook thuiszorg, revalidatie en wijkverpleging aanbiedt, een alarmeringssysteem zoals in de ziekenhuizen. De zorgprofessional kreeg een kamernummer op de pieper en ging vervolgens naar de deur waarboven het lampje brandde. Het was dan volstrekt onduidelijk wat er met de bewoner aan de hand was en zelfs of er eigenlijk wel iet was. Het nieuwe systeem werkt preciezer en is gebaseerd op individueel ingestelde optische sensors.

Zo kunnen onrustig bewegingen in bed worden gesignaleerd of als iemand rechtop zit in bed. Ook wordt geregistreerd of de kamer wordt verlaten en kan gezien worden als iemand ongebruikelijk lang op de badkamer vertoeft. Een zorgprofessional kan bijvoorbeeld direct op beeld zien dat een valgevaarlijke bewoner het bed verlaat en door direct te handelen hopelijk een val voorkomen.’

Sensoring is trending

Sensoring wordt in de zorg steeds vaker op verschillende manieren ingezet. Bij TanteLouise zijn er bijvoorbeeld sensoren in de vloer aangebracht die een verhoogd valrisico van cliënten kunnen inschatten en door kunnen geven op een device van een zorgmedewerker.  

Als dat het geval is, kunnen ze eventueel gebruik maken van de innovatieve heupairbag. Onlangs werden ook op het CES 2023 nog enkele spraakmakende wearables en sensortechnieken gepresenteerd. In de praktijk is het bijvoorbeeld zelfs al mogelijk om sensoring in te zetten om te helpen bij het vroeg signaleren van (beginnende) dementie. De totale vernieuwing van het oude alarmsysteem door Sensire, in dit geval door optische sensors, is absoluut innovatief en maakt de zorgorganisatie nog beter klaar voor de toekomst.

Optische sensors & GPS-horloge

Jasper Brouwer (49) is als Regisseur Vastgoed en Techniek intensief betrokken bij de vernieuwing van de zorgalarmering. Hij vertelt op de site van Sensire: ‘Het nieuwe zorgsysteem is toekomstbestendig, met een open platform waar je op termijn andere hulpmiddelen aan kunt koppelen zoals een GPS-horloge. Die kunnen we dan inzetten bij locaties met een open deuren-beleid, waar we ook al gebruik maken van dwaaldetectie en leefcirkels.”

De data uit de nieuwe optische sensors wil Sensire gaan gebruiken voor het realiseren van betere zorg. Anouk Geling (28), verpleegkundig Informatiekundige bij Sensire, geeft een voorbeeld op welke manier dat zou kunnen: “Stel, je ziet dat er tussen 21.00 en 23.00 structureel meer meldingen zijn dan op andere momenten. Dan kun je besluiten het rooster daarop aan te passen. Het is mooi dat de leverancier van de optische sensors, Avics, meedenkt over de mogelijkheden die deze data-analyse kan bieden.”

Samenvattend biedt dit innovatieve nieuwe alarmeringssysteem een vorm van triage tussen de actie van het bewonersalarm en de reactie daarop door de zorgprofessional. Er kunnen zo betere keuzes gemaakt worden en dat ontzorgt uiteindelijk de zorgmedewerkers.