Extra digitale info van ambulance naar SEH

3 maart 2023
ambulance
Gegevensuitwisseling
Nieuws

De overdracht van patiëntgegevens vanuit de ambulance naar de SEH in het Reinier de Graaf ziekenhuis is onlangs flink verbeterd. In 2021 werd de info uit de ambulance nog overgetypt, in 2022 was er al een eenvoudige digitale koppeling voor de gegevens en nu komt er vanuit de ambulance inmiddels extra veel info binnen op de SEH. Reinier de Graaf is een van de eerste ziekenhuizen die met een dergelijke uitgebreide informatieoverdracht gaat werken voor spoedpatiënten. Het is minder foutgevoelig en zorgt voor meer efficiëntie.

Reinier de Graaf heeft voor deze verbetering samengewerkt met de RAV Haaglanden, een samenwerkingsverband van ambulancevervoerders in de regio Haaglanden. In de toekomst kan het ziekenhuis via deze informatieoverdracht ook nog feedback geven aan de ambulancedienst om de overdracht nog verder te verbeteren.

Medische gegevens en hartfilmpjes

Veel patiënten die bij het Reinier de Graaf ziekenhuis op de Spoedeisende hulp (SEH) worden behandeld, komen bij binnen via de ambulancedienst. Tijdens de rit naar het ziekenhuis verzamelen de ambulancezorgverleners in de ambulance al veel patiëntengegevens die ook op de SEH nodig zijn. Denk aan naam en geboortedatum van patiënten, maar ook medische gegevens zoals het ziektebeeld en hartfilmpjes.

De overdracht van deze gegevens tussen de ambulancedienst en de SEH is onlangs dus behoorlijk verbeterd en verrijkt met extra digitale informatie. Belangrijk, want hoe meer ze op de SEH al weten voordat de patiënt binnengebracht wordt door de ambulance, hoe beter de zorgverleners zijn voorbereid. Door digitale gegevensuitwisseling krijgt men extra tijd om alvast een goed plan op te stellen.

Info uit ambulance naar ziekenhuissysteem

De extra digitale informatie die nu al op de SEH binnenkomt, komt nu rechtstreeks uit het systeem van de ambulancedienst. Via enigmaCare is het mogelijk gemaakt om die gegevens rechtstreeks in de eigen ziekenhuissystemen ‘te laten lopen’.

Het hoofd van de SEH Manon Boomkens legt op de website van Reinier de Graaf uit: “Een groot voordeel van deze aanpak is dat de patiëntgegevens nog maar één keer genoteerd hoeven te worden, hetgeen het risico op fouten vermindert. Hiernaast kunnen we op deze manier sneller werken en zijn cruciale patiëntgegevens eerder beschikbaar voor de verdere behandeling van spoedpatiënten op onze SEH. Ik ben er heel trots op dat we ook op deze manier de zorg aan onze patiënten verder kunnen verbeteren.”

Met spoed beschikbaar

In het project om de digitale uitwisseling tussen ambulance en SEH effectiever te maken is ook samengewerkt met het programma ‘Met spoed beschikbaar’, een initiatief van de landelijke overheid om de overdracht van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders in de acute zorg te verbeteren. Na deze nieuwe stap, het versturen van nog meer digitale gegevens van ambulance rechtstreeks naar de ziekenhuissystemen, willen IT-architect Bjorn Okkerse en hoofd SEH Manon Boomkens zo snel mogelijk verder gaan met het verbeteren van de overdracht van patiëntgegevens tussen de regionale huisartsenposten en onze SEH en de Eerste Harthulp. De verwachting is dat dit op korte termijn vrij snel en soepel kan verlopen.