Extra geld voor aanpak lokale regeldruk in de zorg

3 maart 2023
zorgverleners
Financiën
Nieuws

Om organisaties te helpen projecten op te starten om de regeldruk binnen de eigen organisatie te verlagen, trekt minister Conny Helder voor Langdurige zorg en Sport € 1,8 miljoen extra uit aan subsidie. Door het terugdringen van lokale regeldruk krijgen zorgverleners meer tijd om goede zorg en aandacht aan patiënten te besteden. Vanwege de grote belangstelling voor de subsidie wordt extra geld beschikbaar gesteld.

Dat de regeldruk hoog is, moge blijken uit het feit dat er 164 aanvragen waren voor subsidie. Door dit hoge aantal werd het budget voor de eerste aanvraagronde ruim overschreden. “Gezamenlijk moeten we de papieren toren in de zorg met elkaar afbreken. Veel regels worden lokaal opgesteld. Met deze subsidie kan en moet de zorg daar zelf mee aan de slag. Mooi dat het grote aantal subsidieaanvragen laat zien dat de zorg dit ook echt wil. Daarom stel ik extra geld beschikbaar”, zegt minister Helder.

Iedere dag weer moeten zorgprofessionals zich inzetten voor de mensen die zorg nodig hebben en moeten zij de ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen. “Als een te groot aandeel van je werk draait om administratie, gaat dit ten koste van goede zorg. En het draagt al helemaal niet bij aan je werkplezier. Met het extra geld voor deze subsidie kunnen nog meer zorgaanbieders zelf aan de slag om de lokale regeldruk aan te pakken.”

Lokale regeldruk verlagen

De subsidie is bedoeld voor zorgaanbieders die deze lokale regeldruk willen verlagen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 70 procent van de ervaren regeldruk lokaal ontstaat.

Zorgaanbieders kunnen het geld gebruiken om mensen en tijd in te zetten om zodoende in de organisatie regels te vereenvoudigen of te schrappen. Nadat in eerste instantie een subsidie van € 9,5 miljoen beschikbaar werd gesteld, verhoogde de minister het totaalbedrag naar € 11,3 miljoen.

Het verminderen van de lokale regeldruk in de zorg is samen met digitalisering een belangrijke thema voor toekomstbestendige zorg.

IZA

Het verlagen van lokale regeldruk binnen zorginstellingen is één van de doelstellingen van het programma [Ont]Regel de Zorg en sluit direct aan bij de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het ministerie van VWS werkt met andere zorgverzekeraars en brancheorganisaties vanuit het IZA samen aan het terugdringen van de administratieve lasten. Dit sluit aan bij de recente aanbevelingen van de Sociaal-Economische Raad om de krapte op de arbeidsmarkt terug te dringen.

In een tweede subsidieronde kunnen zorgaanbieders sinds 1 maart opnieuw projecten aandragen voor de subsidie. Door de wijziging van de toekenning wordt daarvoor nu € 5,6 miljoen beschikbaar gesteld. Door deze verhoging van het subsidieplafond kunnen naar verwachting mogelijk twintig extra subsidies verstrekt worden. Een derde en laatste aanvraagronde zal volgen in november 2023.

[Ont]Regel de Zorg

Vanuit het programma [Ont]Regel de Zorg wordt naast de subsidie voor lokale ontregelprojecten ook gewerkt aan het uniformeren en standaardiseren van hulpmiddelenaanvragen, verantwoordingen die zorgmedewerkers moeten afleggen en andere eisen die aan de zorg worden gesteld.

Het programma kent teven een toegankelijk loket waar iedereen signalen, knelpunten en vragen kwijt kan op het gebied van regeldruk in de zorg. Zorgverleners en anderen kunnen zich daar uitspreken over knelpunten maar ook goede voorbeelden delen van het verminderen van administratieve lasten.