Extra subsidie voor uitbreiding COVID-19 onderzoek

4 april 2023
onderzoek
Onderzoek
Nieuws

Een extra subsidie van 100.000 euro van ZonMw stelt onderzoekers van het nationale CoLaIC consortium, onder leiding van Zuyderland Medisch Centrum en MUMC+, in staat belangrijke inzichten te verkrijgen over het ontstaan van coronavirusvarianten tijdens langdurig verblijf in isolatie. Eerder ontvingen zij subsidie voor het ontwikkelen van een algoritme om te bepalen of een COVID-19 patiënt veilig uit isolatie kan.

Om tot het ontwikkelen van dit algoritme te komen, werd gebruik gemaakt de van de CoLab-score, die grotendeels gebaseerd is op bloedtesten. Bij de presentatie van de eerste resultaten op de door ZonMw georganiseerde projectleidersbijeenkomst ‘Kennishiaten FMS’ in Utrecht, werd aangetoond dat bij COVID-19 patiënten die zijn opgenomen op de IC, de CoLab-score afneemt tijdens IC opname.

Deze afname van de CoLab-score suggereert dat de patiënt de infectie heeft overwonnen. Of de patiënt bij een genormaliseerde CoLab-score niet meer infectieus is, zal vervolgonderzoek moeten uitwijzen. Over dit project is recentelijk een eerste artikel gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift BMJ Open.

COVID-19

Onderzoekers ontdekten bij een verdere analyse door het consortium, dat het coronavirus in een bepaalde groep patiënten langdurig aanwezig kan blijven en kan muteren tijdens langdurig verblijf in isolatie. Mogelijk ontsnapt het virus daardoor aan de natuurlijke afweer van de patiënt.

Doordat er de afgelopen twee jaar drie keer per week materiaal is verzameld van alle COVID-19 patiënten die meedoen aan dit onderzoek, is er sprake van een unieke dataverzameling en ontstond daardoor de mogelijkheid de voorgaande observatie verder te onderzoeken.

Nieuwe subsidie

Het hierop gebaseerde nieuwe onderzoeksvoorstel bij ZonMw, dat vervolgens aan een strenge selectieprocedure onderworpen werd, is nu dus gehonoreerd. Daardoor kan het CoLaIC project nu wetenschappelijk uitgebreid ondersteund worden met de genoemde subsidie van 100.000 euro. Onderzoekers kunnen hierdoor belangrijke inzichten kunnen verkrijgen over het ontstaan van virusvarianten tijdens langdurig verblijf in isolatie. In 2021 werd door ZonMw een subsidie van 320.000 euro beschikbaar gesteld voor naar de besmettelijkheid van COVID-19 patiënten.

De CoLab-score is een alternatief voor de PCR-test en wordt berekend aan de hand van bloeduitslagen. Het is een testmethode die 24/7 beschikbaar is. Omdat gebruik gemaakt van tien standaard laboratoriumuitslagen, die doorgaans onderdeel uitmaken van de standaardonderzoeken bij patiënten op de IC, brengt deze testmethode vrijwel geen extra kosten met zich mee.