FMS publiceert handreiking ‘Implementatie Passende zorg’

di 1 augustus 2023 - 13:06
passende zorg
Zorgtransitie
Nieuws

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd: Implementatie Passende zorg, bouwstenen voor de praktijk. Het nieuwe document laat zien op welke manier passende zorg goed kan worden ingevoerd, toont voorbeelden uit de praktijk en aandachtspunten. Tevens bevat de nieuwe handreiking adviezen om passende zorg mee te nemen in de verdeelsystematiek. De praktische handvatten zijn welkom in een zorgwereld waarin passende zorg steeds meer een sleutelbegrip wordt.

De handreiking is in opdracht van het bestuur van FMS opgesteld door de commissie Verdeelmodel en normtijden. Het doel van het document is om medisch specialisten te ondersteunen om passende zorg daadwerkelijk te realiseren en te implementeren. De handreiking gaat uitgebreid in op praktische belemmeringen zoals beperkingen in databeschikbaarheid, maar ook op communicatieve, juridische en financiële vraagstukken voor het leveren van passende zorg. Ook laat de handreiking zien hoe dit maatwerk via zorgprestaties en bekostiging gestimuleerd kan worden, en hoe het onderdeel kan zijn van een capaciteitsmodel en verdeelsystematiek.   

Netwerkzorg en e-health

Karel Hulsewé, bestuurder van FMS vertelt op de website van de federatie dat passende zorg natuurlijk niet nieuw is, maar dat de implementatie in de dagelijkse praktijk nog wel degelijk kan worden verbeterd. Precies daarvoor is de nieuwe handreiking dan ook bedoeld.

Hulsewé: “Veel initiatieven die in de afgelopen jaren zijn gestart vormen belangrijke bouwstenen voor passende zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan juiste zorg op de juiste plek, e-health, netwerkzorg, 'samen beslissen', zorgevaluatie en gepast gebruik. Om deze principes in de praktijk nog beter van de grond te krijgen, zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig binnen de medisch collectieven, maar ook daarbuiten. Het is cruciaal om gezamenlijk op te trekken met zorgprofessionals in de eerste lijn en zorgaanbieders in de regio’s zoals ziekenhuizen, zbc’s, vvt en zorgverzekeraars.”

Een goed voorbeeld van hoe die samenwerking van ketenpartijen omtrent passende zorg er in de praktijk uit kan zien, vinden we bij een recent initiatief van ziekenhuis ETZ en thuiszorgorganisatie Thebe. Beide organisaties brachten in nauwe samenwerking met succes oncologische ziekenhuiszorg naar de thuissituatie.

Passende zorg: sleutelbegrip bij transformatie

Passende zorg is een sleutelbegrip om te komen tot de zorgtransformatie zoals die in het IZA is afgesproken. Het is niet alleen belangrijk voor medisch specialisten, want het gaat om de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek maar ook over het verminderen van niet-passende zorg in álle zorgsectoren. Bij dit proces is onder meer digitalisering belangrijk, bijvoorbeeld om ziekenhuiszorg naar de thuissituatie te kunnen verplaatsen maar ook om ervoor te zorgen dat iedere zorgverlener, waarmee een patiënt te maken heeft, de juiste info op het juiste moment ter beschikking heeft. Dit is inmiddels zo’n belangrijk thema, dat er in april 2023, in de persoon van Tijn Kool van Radboudumc, een hoogleraar Passende Zorg is aangesteld.

Passende zorg is kortom nodig in álle zorgsectoren en er is bij diverse zorgverleners, net als bij de medisch specialisten, grote behoefte aan handvatten om het begrip in de praktijk handen en voeten te geven. Een goed voorbeeld van hoe dat kan vinden we in de ouderenzorg, wijkverpleging en het sociaal domein waar partijen hiermee ook druk bezig zijn. In betreffende sectoren wordt concreet gewerkt aan een Generiek Kompas, dat gaat over verpleeghuiszorg én over passende zorg en ondersteuning thuis en in de wijk.