Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

ETZ en Thebe verplaatsen ziekenhuiszorg naar thuis

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en Thebe Wijkverpleging slaan de handen ineen om ziekenhuiszorg voor oncologiepatiënten te verplaatsen naar de thuissituatie. Door de medicatie thuis toe te dienen, hoeven deze patiënten niet meer voor een dagbehandeling naar het ziekenhuis. Dat biedt meer kwaliteit van leven en verbetert de patiënttevredenheid. Voorafgaand aan de samenwerking voerde ETZ samen met Thebe een succesvolle pilot uit. Inmiddels worden de eerste kankerpatiënten al thuis behandeld door oncologieverpleegkundigen van VieCuri.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Passende zorg, één van de belangrijke speerpunten van het IZA, vraagt om de juiste zorg, op de juiste plek en op het juiste moment. Een belangrijk element hierbij is het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie. De transmurale zorg die Thebe en ETZ nu aanbieden past hierbij uitstekend. Naast de samenwerking op het vlak van de oncologische zorg, willen beide ketenpartijen ook op andere gebieden de samenwerking gaan uitbreiden. Denk hierbij onder meer aan monitoring van patiënten op afstand of de begeleiding in de thuissituatie van patiënten met een chronische ziekte.

Thuis als het kan

De samenwerking omtrent oncologische zorg gaat onder meer over het toedienen van medicatie thuis bij de patiënten. Door dit op deze wijze te doen, hoeven deze patiënten niet meer voor een dagbehandeling naar het ziekenhuis te komen. Dat biedt meer kwaliteit van leven en verbetert de patiënttevredenheid. Thebe levert trouwens al langer infuusbehandelingen thuis aan mensen,die voorheen voor deze behandelingen naar het ziekenhuis werden verwezen.  

Anita Wydoodt, bestuurder ETZ vertelt op de website van Thebe: “Deze samenwerking, en specifiek het verplaatsen van zorg naar thuis, past binnen de regionale beweging ‘zelf als het kan, thuis als het kan’. Samenwerking is hierin essentieel. Door te leren van elkaar en elkaar te versterken houden we de zorg toegankelijk voor alle patiënten.” 

Ziekenhuiszorg anders organiseren

De beoogde samenwerking is eind juli bekrachtigd met de ondertekening van een intentieverklaring door de bestuurders van Thebe en ETZ. Naar verwachting worden uiterlijk voorjaar 2024 de eerste patiënten thuis behandeld door het SVT-team van Thebe. Jos Adriaans, bestuurder Thebe: “De uitdagingen in de zorg worden steeds groter. Het is daarom heel belangrijk om met verschillende zorgorganisaties samen te onderzoeken hoe het beter en efficiënter kan. Door deze oncologische zorg anders te organiseren, dragen we bij aan de kwaliteit van leven van mensen die ernstig ziek zijn. Daarnaast is het efficiënter dan wanneer al deze zorg in het ziekenhuis plaats zou vinden.”   

Ketenpartners

Ook op tal van andere plekken wordt hard gewerkt om ziekenhuiszorg zoveel mogelijk thuis aan te bieden. Isala is bijvoorbeeld één van de koplopers op het gebied van digitale zorg en het verlenen van ziekenhuiszorg bij de patiënt thuis. Het Isala heeft de ambitie uitgesproken om een kwart van alle zorg die nu nog in het ziekenhuis gegeven wordt, uiteindelijk naar de thuisomgeving te verplaatsen. In de praktijk werken ziekenhuizen hiervoor, net als ETZ,  graag intensief samen met ketenpartners zoals organisaties met thuiszorg en wijkverpleegkunde in hun portfolio of regionale huisartsenorganisaties.

Maar er zijn ook ziekenhuizen die de ziekenhuiszorg thuis op een andere wijze organiseren. Bij VieCurie wordt de oncologische zorg bij de patiënt thuis bijvoorbeeld verzorgd door ervaren oncologieverpleegkundigen van het ziekenhuis zelf. Zij gaan dan met de medicatie naar de patiënt en blijven gedurende de gehele behandeling bij de patiënt.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen