Gebruik digitale triage verbetert zorg, beperkt werkdruk

15 maart 2023
Medicoo-meertalige-app-met-digitale-triage-en-chat
Apps
Nieuws

De digitale triage module van de zorg-app Medicoo bevat inmiddels ruim 39 ingangsklachten. Dat laat de aanbieder van de app weten. Sinds de introductie van deze module hebben ruim 20.000 patiënten gebruik gemaakt van de digitale triage. Medische teams in de eerste lijn die de module gebruiken, ervaren de digitale triage als een positieve ontwikkeling voor het verlenen van efficiënte zorg. Wanneer een patiënt de digitale triage vragenlijst volledig en correct invult, hebben zorgverleners volgens Medicinfo eerder een duidelijk beeld van de klacht en is een sneller, meer persoonlijk advies mogelijk.

Ook het toevoegen van automatische vertaling heeft volgens de app-aanbieder Medicinfo gezorgd voor een toename van het gebruik van de in 2020 geïntroduceerde zorg-app. Met de toevoeging van de vertaaloptie is de app meertalig te gebruiken. Daarmee is de app geschikt gemaakt voor anderstalige patiënten, vluchtelingen, toeristen en arbeidsmigranten.

Ontzorgen huisartsenpraktijken

Zo gebruiken Oekraïense vluchtelingen sinds augustus 2022 op meerdere locaties de Medicoo-app. Ook in Tilburg werden de aangesloten huisartsenpraktijken ontzorgd, door een vermindering van het aantal praktijkbezoeken met circa 50 procent. Een pilot met de vertaaloptie werd in oktober 2022 opgeschaald.

Uit resultaten van eigen onderzoek blijkt dat patiënten die via de app contact zoeken met huisartsen, efficiënter en effectiever tot de juiste zorg komen dan vluchtelingen die de app niet gebruiken. Ook voor de huisarts leidt het bezoek van deze patiënten tot minder werk, omdat de hulpvraag en de reden van consult duidelijk zijn. De patiënt heeft het in de eigen taal kunnen toelichten en het medisch team van Medicinfo zorgt voor een heldere overdracht. “Ik vind het echt een succesverhaal”, stelt huisarts Anniek Masman uit Tilburg. “De druk bij de doktersassistente is eraf. De afspraak is al gemaakt en de arts weet waar de patiënt voor komt.”

Zorg op afstand

Medicinfo introduceerde de Medicoo-app in 2020 in samenwerking met zorgverzekeraar CZ toen er in de provincie Zeeland een grote behoefte bleek te zijn aan zorg op afstand voor patiënten zonder huisarts. Inmiddels gebruiken meerdere huisartsen verspreid over Nederland de Medicoo app om de werkdruk te verlagen. Voor de Dokterswacht in Friesland ontwikkelde Medicinfo een op de Medicoo gebaseerde zorg-app om de druk op de huisartsenpost te verminderen.

Ook toeristen konden vanaf de zomer van 2022 in grote delen van West Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Beveland hun eerstelijns zorgvragen via de Medicoo-app stellen. Zij ontvingen dan via chat een medisch advies in hun eigen taal. Het initiatief kwam voort uit een samenwerking tussen de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCO-Periscaldes), Nucleuszorg en de huisartsen in West Zeeuws-Vlaanderen.

Hoe het werkt

Patiënten met een zorgvraag stellen gemakkelijk en elk moment van de dag hun zorgvraag via de app aan het medisch team van Medicinfo. Patiënten doorlopen een digitale triage en gaan daarna in gesprek met een zorgverlener via chat. Tijdens het gesprek worden aanvullende triagevragen gesteld en volgt een zorgadvies. Wanneer nodig wordt er een beeldbelconsult ingepland met een huisarts van Medicinfo. Als er fysiek onderzoek of behandeling nodig is, wordt de patiënt doorverwezen naar de eigen huisarts. Deze ontvangt een volledige overdracht in het HIS.