Kort zorgnieuws: Digitalisering ggz; Instructievideo's; Samen beslissen, en meer

14 oktober 2022
Kort-Zorgnieuws-Zorgmedewerkers
Databeschikbaarheid
Nieuws

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een tweetal nieuwe instructievideo's op Apotheek.nl, inzage in laboratoriumuitslagen voor patiënten van het Noordwest ziekenhuis en een nieuw visiedocument over verdergaande digitalisering van de ggz.

Verder is er ook nog kort zorgnieuws over online inspiratiesessies voor het aanbod van opleiding en nascholing over samen beslissen, een nieuwe bestuurder in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en een wegens succes verlengde pilot met een zorgapp voor Oekraïense vluchtelingen.

Instructievideo’s midazolam op apotheek.nl

Op apotheek.nl zijn twee nieuwe nieuwe instructievideo’s over midazolam neusspray gepubliceerd. Belangrijke informatie omdat onjuist gebruik van midazolam neussprays kan leiden tot een continue epilepsieaanval. De video's geven een heldere uitleg over het juiste gebruik van dit geneesmiddel.

De video's zijn niet alleen in het Nederlands te zien. Er zijn ook versies in de Engelse, Turkse en Arabische taal. Omdat het geneesmiddel in zowel multi- als unit-dose geleverd worden, zijn voor elke verpakking aparte video's gemaakt.

Inzage laboratorium aanvraag Noordwest

Patiënten van het Noordwest ziekenhuis kunnen vanaf nu in het patiëntenportaal, Mijn Noordwest, inzage krijgen in hun laboratorium aanvraag. Zij die dat willen moeten dat bij de medewerker van de polikliniek aangeven. Standaard is de inhoud van een laboratorium aanvraag, wat er precies onderzocht wordt, niet zichtbaar. Dat gebeurt dus pas nadat patiënten hun voorkeur doorgegeven hebben.

De aanvragen voor het laboratorium, bijvoorbeeld voor het onderzoeken van urine, bloed en overige materialen worden al enkele jaren digitaal verstuurd door Noordwest. In Mijn Noordwest staan alleen de lopende aanvragen.

Ggz als digitaal ecosysteem

De Nederlandse GGZ heeft een visiedocument over verdergaande digitalisering van de ggz er in de toekomst gepubliceerd, de geestelijke gezondheidszorg als digitaal ecosysteem’. Voor het bepalen van die visie is samen met zorginhoudelijke professionals, informatiemanagers, zorgbestuurders, ICT-specialisten, leveranciers en Chief Medical Information Officers (CMIO's) naar de toekomst van de digitalisering in de ggz gekeken.

De nieuwe digitaliseringsvisie is bedoeld om ggz-aanbieders in Nederland handvatten te bieden bij het vaststellen van hun informatiekoers voor de komende jaren.

Online inspiratiesessies samen beslissen

In oktober en november worden online inspiratiesessies georganiseerd over het aanbod van opleiding en nascholing over samen beslissen. Tijdens deze sessies informeren en inspireren vertegenwoordigers van de Werkgroep Scholing en Opleiding, Auk Dijkstra (projectleider FMS) en Alice Bakker (projectleider V&VN) deelnemers over het opleidingsmateriaal wat er nu ligt op het gebied van samen beslissen.

Deelnemers kunnen hier ideeën en contacten opdoen en krijgen ondersteunen zodat ze in de eigen praktijk aan de slag kunnen gaan met opleiden en nascholen.

Nieuwe bestuurder WZA

Met ingang van 1 januari 2023 zal Erwin van Santen toetreden tot het bestuur van Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Hij zal vanaf dan samen met zittend bestuurder Hans Mulder de raad van bestuur van het WZA vormen .Momenteel is Van Santen nog werkzaam in het Tergooi MC.

“Als ziekenhuisorganisatie heb je lef nodig. Er is druk om meer patiënten te behandelen, terwijl de financiële middelen gelijk blijven of zelfs minder worden en er minder mensen zijn om het werk uit te voeren. Het WZA heeft laten zien dat het lef heeft. Het is al met een heel aantal goede initiatieven bezig om de zorg anders te organiseren: op afstand, dus niet meer binnen de muren van het ziekenhuis, maar ook in samenwerking met ketenpartners. Het is voor mij een uitgelezen kans om daar, onder meer vanuit mijn huidige ervaring binnen Tergooi MC, op voort te bouwen”, aldus Van Santen.

Opschaling zorgapp Oekraïense vluchtelingen

Een proef met een zorgapp voor Oekraïnse vluchtelingen krijgt een verlenging. De gemeente Tilburg en PrimaCura begonnen op 1 augustus met de pilot om de medische zorg voor de naar schatting destijds 1.000 Oekraïense vluchtelingen in Tilburg anders te organiseren. Zij konden hun zorgvragen voortaan in hun eigen taal stellen via de Medicoo app van Medicinfo. De pilot wordt nu opgeschaald, omdat bleek dat de dagpraktijken werden ontzorgd door de digitale triage. Het aantal praktijkbezoeken kan tot 50 procent verminderd worden met inzet van de app. Verder bleek dat Oekraïnse patiënten via de app efficiënter en effectiever tot de juiste zorg komen dan vluchtelingen die dit buiten de app om proberen.

De projectgroep gaat met de ervaringen uit de pilot nu verder opschalen in de regio. Rondom bestaande en nieuwe opvanglocaties wordt nauw samen gewerkt tussen de veiligheidsregio, de gemeente, Zorggroep Primacura en aangesloten huisartsen om volgens deze werkwijze te gaan werken.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. maar check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.

Tips, suggesties of relevante persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl.