‘Generatieve AI kan tot 40 procent werkuren zorgprofessionals ondersteunen’

25 mei 2023
AI-kunstmatige-intelligentie-vrouw
Innovatie
Nieuws

Generatieve AI kan een grote, transformatieve rol spelen in de gezondheidszorg. Deze technologie verlicht de werkdruk van zorgprofessionals en verbetert de patiëntenzorg. Dat blijkt uit diverse recente rapporten van IT-dienstverlener Accenture. Generatieve AI – waarvan ChatGPT (OpenAI) en Bard (Google) de bekendste exponenten zijn - wordt door bijna alle leidinggevenden in de gezondheidszorg (98%) en bij zorgverzekeraars (89%) gezien als een stimulans voor menselijke creativiteit en productiviteit.

Accenture's 'Technology Vision 2023' en het rapport ‘A new era of generative AI for everyone’ tonen volgens de IT-dienstverlener aan dat taalgerichte AI-systemen ingrijpende veranderingen teweeg kunnen brengen in alle sectoren, inclusief de gezondheidszorg. Daarmee kunnen de bekende uitdagingen in de zorg aangepakt worden: steeds meer ouderen met meerdere aandoeningen, een tekort aan personeel en oplopende kosten door meer, duurdere behandelingen.

Radicale herziening zorgsector

Stakeholders in de zorgsector moeten wereldwijd werken aan systeemverandering om tekorten aan zorgverleners en overbelasting van medewerkers tegen te gaan. Om dit te ondersteunen, moeten
technologie en menselijke expertise samengebracht worden voor een radicale herziening, aldus Accenture.

Generatieve AI – kunstmatige intelligentie die zelf iets nieuws kan creëren -kan tot 40 procent van de werkuren in de gezondheidszorg ondersteunen. Door bijvoorbeeld administratieve taken over te nemen, zorgt generatieve AI voor een aanzienlijke verlichting van de werkdruk van zorgprofessionals, waardoor die zich op hun kerntaken kunnen richten. Het benutten van het volle potentieel van de technologie vereist een sterke digitale basis en investeringen in talent.

Investeren in mensen, organisatie

Bij de implementatie van generatieve AI in de gezondheidszorg zijn ervaring en expertise van mensen wel van cruciaal belang. Behalve in technologie, moeten investeringen van zorgaanbieders en -verzekeraars zich richten op het versterken van vaardigheden en het uitbreiden van de organisatorische capaciteit. Voorbeelden hiervan: 50 procent van de gezondheidsorganisaties is van plan ChatGPT te gebruiken voor educatieve doeleinden, en meer dan de helft (52%) heeft pilotprojecten gepland voor 2023.

"Menselijke expertise is de sleutel bij de integratie van generatieve AI in de gezondheidszorg”, stelt Rob Knigge, Lead Health & Public Services bij Accenture Nederland. “We begeleiden zorgverleners tijdens deze snelle technologische verandering om een toegankelijkere gezondheidszorg, verbeterde patiëntervaringen en betere behandelresultaten te realiseren."

Vier AI-trends

Volgens het in april gepubliceerde Accenture-rapport 'When Atoms Meet Bits: The Foundations of Our New Reality' zijn er vier AI-trends die de komende jaren de fysieke en digitale wereld dichter bij elkaar brengen en voor grote veranderingen kunnen zorgen in hoe organisaties en mensen werken:

  • Generatieve AI: AI ondersteunt de mens als copiloot, creatieve partner of adviseur. Bijna alle leidinggevenden zien dat generatieve AI creativiteit en innovatie aanwakkert (98%) en een tijdperk van enterprise intelligence inluidt (95%).
  • Digitale identiteit: het is noodzakelijk om digitale gebruikers en middelen te authenticeren om goed te kunnen functioneren in zowel de digitale als fysieke wereld. Volgens 85% van de leidinggevenden is dit niet alleen een technische kwestie, maar ook strategische noodzaak.
  • Mijn data, jouw data, onze data: AI kan niet optimaal functioneren als organisaties geen grip op hun data hebben. Daarom moeten bedrijven datasilo's afbreken en hun dataomgeving moderniseren. Voor 90 procent van de leidinggevenden is data dan ook bepalend voor hun concurrentievoordeel.
  • De eeuwige grens: de interactie tussen wetenschap en technologie gaat steeds sneller en heeft een versterkend effect; de ene ontwikkeling versnelt de andere. Volgens 75 procent van de respondenten kan dit ons helpen de grote wereldwijde uitdagingen op te lossen.

AI in de zorg

Ook voordat generatieve AI als nieuwe toepassing doorbrak, was er al een toenemend aantal toepassingen voor kunstmatige intelligentie in de zorgsector. Inmiddels worden vormen van AI, zoals machine learning en deep learning, ingezet in de medisch-wetenschappelijke wereld, voor diagnostiek, maar ook voor organisatorische zaken die de werklast van medewerkers kan verlichten. Ook dringt het steeds meer tot overheden door dat het ontwikkelen van op AI gericht beleid noodzakelijk is.