Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
27 december 2022
Artikel delen

Gepersonaliseerd hersteladvies per app

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten de informatie die zij voor een operatie krijgen vaak te summier vinden en ook niet altijd even eenduidig. Die conclusie heeft het Innovatielab samen met de vakgroep Gynaecologie van het Zuyderland ziekenhuis (Limburg) ter harte genomen door binnen een projectteam de ‘IKHerstel app’ te realiseren.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Door de te beperkte informatie die patiënten kregen, zo bleek eveneens uit het onderzoek, verkeren zij vaak in grote onzekerheid over hun herstel. Dit heeft dan tot gevolg dat polimedewerkers en artsen regelmatig telefoontjes krijgen met vragen van geopereerde patiënten.

Patiëntreis in kaart

Om de app te kunnen ontwikkelen, is het projectteam aan de slag gegaan om de patiëntreis in kaart te brengen en zijn alle stakeholders die op ieder moment van deze reis met de patiënt in contact kwamen bevraagd. Daaruit kwam naar voren dat de ‘IkHerstel app’ hiervoor de oplossing heeft. Deze zorgt er namelijk voor dat patiënten na een operatie sneller herstellen door het aanbieden van een gepersonaliseerd hersteladvies. Daarmee krijgt de patiënt een realistisch beeld van de verwachtingen die hij of zij mag hebben van het hervatten van relevante activiteiten en de mate waarin dit dan weer mogelijk zal zijn.

Gebleken is dat patiënten niet alleen tevreden zijn over de app maar dat het ook een belangrijke bijdrage levert aan een significant sneller herstel en daarmee ook het hervatten van werkzaamheden. De feedback die daar uit voort is gekomen, is besproken met de leverancier zodat de app daarmee nog verder kon worden gepersonaliseerd. Binnen Zuyderland wordt nu onderzocht hoe deze app bij andere afdelingen ingezet kan worden en hoe de ervaringen met andere ziekenhuizen kan worden gedeeld.

Zinnige zorg award

In 2021 won de app de ‘zinnige zorg award’, waarbij VGZ een tegemoetkoming in de kosten van deze app geeft. Zorgverzekeraar VGZ bood de eerste vijf ziekenhuizen die wilden starten met ikHerstel een tegemoetkoming in de kosten aan. Daar heeft Zuyderland dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Resumerend moge duidelijk zijn dat deze app in hoge mate bijdraagt aan passende zorg en het ontlasten van de zorgketen. Daarmee is het een mooi voorbeeld van samenwerking over de gehele keten met als doel betere patiëntenzorg.

Vaker inzet app

Zuyderland (in 2015 voortgekomen uit Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern Sittard-Geleen) zet steeds vaker in op digitale toepassingen voor het ondersteunen van patiënten en hun behandeling. Zo gebruiken al ruim 3.000 patiënten van het ziekenhuis de eCoach-apps van Sananet voor zelfhulp en monitoring van chronische aandoeningen.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Reageer

Geef een antwoord

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen