Search
Close this search box.
Search

Helder beeld van circulatie corona en influenzavirussen

Om te komen tot adequate preventie- en bestrijdingsmaatregelen tegen de wereldwijde circulatie van respiratoire virussen, waaronder influenza, is het van belang om te kunnen beschikken over real-time data. Het nieuwe FluCov Dashboard, gelanceerd door Nivel, voorziet daarin

De opkomst van SARS-CoV-2 (corona) in 2019 heeft een grote impact op de wereldwijde circulatie van respiratoire virussen, waaronder influenza. Met het nieuwe FluCov Dashboard is er nu een doorlopend actueel inzicht in de circulatie van influenza en COVID-19 in 22 landen wereldwijd. Daarmee kan nu worden beschikt over een duidelijk beeld van de huidige en voorbije circulatie (vanaf 2019) van beide virussen. Hiermee zijn nu belangrijke gegevens voor handen ten behoeve van het ontwikkelen van preventieve strategieën en handvatten om de volksgezondheid op nationaal én mondiaal niveau te verbeteren.

Impact van corona op griep

Voortdurend worden er real-time surveillancegegevens over SARS-CoV-2 en influenzavirussen gedownload.  Aan de hand van de gegevens die daarmee beschikbaar komen wordt iedere week een  brede representatieve steekproef gehouden op het voorkomen van corona en griep in 22 landen. De resultaten die daaruit voortkomen, kunnen in termen van geografie en ontwikkelingsniveau worden geanalyseerd en lenen zich prima voor het bestuderen van de impact van corona op griep.

Selectie op virus

Wie een blik werpt op het FluCov Dashboard dat op de internationale Nivel-website te vinden is, kan door het maken van een selectie op grond van één of meerdere landen,  periodes en virussen een presentatie zien van ‘nieuwe gevallen’,  een ‘percentage dat positief test’ en ‘een deepdive in de circulerende influenzavirussen’. Hierdoor kan zowel op geografisch- als op ontwikkelingsniveau worden geanalyseerd. Daarmee biedt dit inzichten die het beleid gericht op het ondersteunen van preventie en bestrijding van (toename van) virusactiviteit.

Het FluCov-project wordt gefinancierd door Sanofi, via een samenwerkingsovereenkomst met het Nivel. FluCov. Daartoe wordt gewerkt vanuit een drietal doelstellingen. Allereerst het documenteren van de impact van de SARS-CoV-2-pandemie op griepactiviteit en het communiceren daarover. Op de tweede plaats het documenteren en communiceren in de komende jaren over de maatregelen ter preventie en bestrijding van griep (bijvoorbeeld vaccinatie). Als derde doelstelling is het uitwerken van scenario’s voor griepactiviteit op het zuidelijk halfrond (winter 2022) en noordelijk halfrond (winter 2022/23) en het modelleren en delen daarvan.

Aandeel van een virusvariant

In juni 20201 werd in een bericht in de nieuwsbrief reeds duidelijk dat de coronadashboard een helder beeld verschaft van de verwachtingen ten aanzien van het aantal besmettingen en hoe deze veranderen over tijd. Daaruit bleek toen al dat het mogelijk is om in kaart te brengen hoe een dominante variant na verloop van tijd wordt verdrongen door een nieuwe dominante variant. Het Coronadashboard maakte eerder bovendien ook al gebruik van metingen per regio van coronavirusdeeltjes in het rioolwater. Deze metingen worden al sinds maart 2020 en inmiddels op meer dan 300 zuiveringsinstallaties, uitgevoerd.

Ron Smeets

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?