‘Goede gegevensuitwisseling moet ook zonder wetgeving mogelijk zijn’

3 november 2022
Afgfa-Innovatiedag-2022
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Het is mooi dat de jaren geleden aangekondigde wetgeving om digitale gegevensuitwisseling te verplichten (Wegiz) nu eindelijk richting de eindfase gaat. Maar waarom is er wetgeving nodig om die gegevensuitwisseling te verplichten, terwijl in veel andere landen de zorgsector deze stappen al gezet hebben. En waarom kiest de Nederlandse overheid dan nadrukkelijk voor XDS als technologie om klinische informatie zoals beelden uit te wisselen, terwijl er ook goede alternatieven zijn? Het waren enkele vragen die de discussie aanwakkerden tijdens de jaarlijkse innovatiedag van Agfa HealthCare eerder dit najaar.

De innovatiedag stond ook dit jaar in het teken van innovaties op het gebied van beeldmanagement en gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen. John Emmerik, managing director van Agfa HealthCare Nederland, nam het publiek mee in een reis vol eigen patiëntervaringen en legde de vinger meteen op de zere plek: waarom zijn de zorgprocessen zo rigide, afdelingen en informatiestromen zo gefragmenteerd, en hoe kunnen we dit verbeteren?

“Het is echt nodig om gegevens in de gehele sector te delen”, stelde Emmerik onder meer. “Zelf heb ik als patiënt ervaren hoe ongemakkelijk het is dat nergens jouw gegevens beschikbaar zijn. Het is alleen een beetje vreemd dat we in Nederland een wet moeten maken om te zorgen dat er medische gegevens uitgewisseld zullen kunnen worden. Terwijl we dat in vele andere landen al doen.” Marcel Smeets, directeur van OIZ besteedde ook aandacht aan de beslommeringen rondom de Wegiz in zijn presentatie ‘Innovatieparadox’.

Alternatieve gegevensuitwisseling

Tijdens de diverse presentaties werden verder use cases gepresenteerd die een alternatief kunnen vormen voor XDS als technologie om gegevensuitwisseling zoals van klinische beelden te ondersteunen. Zo waren er twee voorbeelden van de Britse nationale gezondheidsorganisatie NHS en een Nederlandse teleradiologie-oplossing die breed interoperabel zijn ook zonder gebruik van XDS. “In Nederland lijkt de overheid nadrukkelijk te kiezen voor XDS als standaard, terwijl je dit ook open kunt laten – zolang de gebruikte technologie maar volgens dezelfde standaarden werken”, aldus Emmerik.

Een aantal onderwerpen die verder aan bod kwamen tijdens de Innovatiedag: NoordWest Ziekenhuisgroep gaf een inkijk in haar ervaringen met verschillende AI-algoritmen en lichtte de strategie toe voor het AI-framework van Agfa. Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) schetste in de presentatie haar transitie van separate beeldsilo’s naar een geconsolideerd beeldplatform.

Vanuit het VK waren twee partners van de NHS aanwezig om hun visie en praktische use cases toe te lichten die zij toepassen in het Yorkshire Imaging Collaborative. Hierdoor ontstonden discussies over de parallellen/verschillen in data uitwisseling en beeldbeschikbaarheid tussen de UK en de Nederland.

Pragmatisme

Een gelegenheid om eens te gluren bij onze buren waar pragmatisme hoog in het vaandel staat, aldus Emmerik. Dit kwam onder meer naar voren in hoe de UK omgaat met het patiënt-consent en de voorkeur geeft om beelden tussen ziekenhuizen inzichtelijk te maken in plaats van over en weer te delen.