Groen licht voor transformatievoorstel ‘Hart voor Elkaar’

do 17 augustus 2023 - 10:55
Transformatie
Tweedelijn
Nieuws

Als eerste zorgaanbieder van Drenthe en één van de eerste vijftien zorgaanbieders in Nederland hebben het WZA en Dokter Drenthe een akkoord gekregen van Zilveren Kruis en VGZ op het transformatievoorstel ‘Hart Voor Elkaar’. Het voorstel is dus met succes door de zogeheten snelle toets gekomen. Het transformatievoorstel richt zich op het innoveren van de cardiologische zorg in de regio. Het project voorziet in nieuwe zorgconcepten, het regionaal opschalen van bewezen zorgmethoden en zet in op verdere digitalisering zoals monitoring op afstand van hartpatiënten.

WZA en Dokter Drenthe hebben groen licht gekregen van Zilveren Kruis en VGZ voor het vooruitstrevende 'Hart Voor Elkaar' transformatievoorstel. Hiermee erkennen Zilveren Kruis en VGZ het als een ingrijpende transformatie in de sector. Nu de snelle toets is doorstaan komen er financiële middelen beschikbaar en kunnen WZA en Dokter Drenthe, samen met de zorgverzekeraars, een doorwrocht transformatieplan maken.

Passende zorg  hartpatiënten  

Het 'Hart Voor Elkaar' transformatieprogramma biedt een antwoord op de vraag hoe cardiologische zorg eruit zal zien in een scenario met een afnemende beroepsbevolking, een vergrijzende bevolking en een stijging van de gemiddelde leeftijd in de regio. Dit initiatief sluit nauw aan bij de visie op zorg zoals geformuleerd in het Integraal Zorg Akkoord en draagt bij aan het verwezenlijken van gepaste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats.

Het beginpunt van de transformatie concentreert zich op het vernieuwen van de cardiologische zorg in de eerste en tweede lijn, in nauwe samenwerking met Dokter Drenthe, de organisatie voor Drentse huisartsen. Na deze initiële fase zullen andere regionale organisaties worden betrokken bij de transformatie, met een uitbreiding naar andere patiëntgroepen als logische vervolgstap.

Transformatievoorstellen & facts

Zorgorganisaties worden in het kader van de beoogde zorgtransformatie uitgenodigd om op basis van een transformatievoorstel financiële middelen aan te vragen voor initiatieven die bijdragen aan passende zorg, toegankelijkheid van de zorg, regionale samenwerking of andere doelstellingen uit het IZA. VWS heeft namelijk 2,8 miljard euro beschikbaar gesteld voor impactvolle zorgtransformaties, om de zorg nu en in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.

ETZ was in juli één van de eerste ziekenhuizen in Nederland die de zogeheten snelle toets doorliep. Die positieve beoordeling betekent dat het ETZ financiële middelen krijgt om hun transformatievoorstel omtrent de Polikliniek van de Toekomst en het project Digitale Zorgpaden verder uit te werken. Inmiddels zijn er steeds meer ziekenhuizen en andere zorgorganisaties die de snelle toets hebben doorstaan, zoals dus onlangs WZA en Dokter Drenthe.  

Doel van programma Hart voor elkaar

Het voornaamste doel van het transformatievoorstel ‘Hart voor elkaar’ is het waarborgen van toegankelijke en beschikbare cardiologische zorg in de regio, zowel nu als in de toekomst. De Cardiologieafdeling in het WZA staat al lange tijd bekend om zijn innovatieve karakter en sterke band met eerstelijnszorgverleners, zoals huisartsen.

De financiering van dit transformatieplan heeft tot doel nieuwe zorgconcepten in de regio te ontwikkelen met meer focus is op maatwerk voor zowel patiënten als zorgverleners. Bovendien kunnen bewezen zorgmethoden worden geïmplementeerd en op regionaal niveau worden opgeschaald. Hierbij kan gedacht worden aan het verder uitbreiden van digitale zorg, het gebruik van telemonitoring en interventies gericht op het optimaliseren van zorgprocessen. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de richting van vernieuwing en verbetering van de cardiologische zorg in de regio.