Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Heerlense start-up test platform langer thuis wonen mensen met dementie

De Heerlense start-up Rementis werkt aan een interactief digitaal platform dat het mogelijk moet maken voor mensen met dementie om langer in hun eigen omgeving te blijven. De eerste testversie moet de komende maand beschikbaar komen voor thuiswonende dementiepatiënten en hun mantelzorgers.

Volgens Rementis krijgt in Nederland één op de vijf personen uiteindelijk dementie. In Nederland hebben nu meer dan 270.000 mensen dementie, aldus cijfers van Alzheimer Nederland. Dat aantal zal binnen 20 jaar verdubbelen. Nederland kent naar schatting verder 12.000 mensen met dementie die jonger zijn dan 65 jaar. De groei van het aantal mensen met dementie maakt ondersteuning op zorggebied voor onder meer mantelzorgers hard nodig.

Het interactieve platform van Rementis maakt gebruik van een tv-beeldscherm. De start-up werkt hiervoor samen met Simac Healthcare, dat de onderliggende technologie levert. Op de patiënt afgestemde informatie wordt gepresenteerd via het tv-scherm. Er komen applicaties op te staan zoals een agenda, afspraken, herinneringen en foto’s. Met een beeldbelfunctie kan het scherm gebruikt worden om interactief te communiceren.

Verlichting druk op mantelzorger

Mantelzorgers en andere zorgaanbieders kunnen via het platform onderling informatie uitwisselen en zorgtaken overzichtelijk plannen. De Limburgse zorgcoöperatie MenZZorg (bestaande uit zzp’ers) is volgens Rementis enthousiast over de mogelijkheden van het platform, zoals de mogelijkheid het platform op afstand te beheren en er veel beter structuren mee aan te kunnen brengen in het leven van cliënten. Het zou de druk bij de mantelzorger verlichten en kan voor meer welbevinden bij zowel de mantelzorger als bij de persoon met dementie zorgen.

De samenwerking met Simac Healthcare zorgt er voor dat in oktober de eerste testversie van de Rementis-oplossing live kan gaan in de thuisomgeving bij circa 30 dementiepatiënten en hun familie. Simac Healthcare levert de onderliggende technologie, dat een doorontwikkeling is van het eigen woon- en comfortconcept Vicasa, een platform voor beeldbellen en domotica-oplossingen. MenZZorg laat weten mee te doen met de testfase.

Haalbaarheidsstudie naar Rementis-platform

De deelnemers aan deze eerste oplevering maken deel uit van het toegepast wetenschappelijk onderzoek waarbij een haalbaarheidsstudie van het Rementis-platform wordt uitgevoerd. De studie is goedgekeurd door de medisch ethische toetsingscommissie en wordt vanuit LIME (LImburg Meet) uitgevoerd en begeleid door Zuyd Hogeschool en de Universiteit van Maastricht.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen