HIPS als kans voor het zorglandschap; in gesprek met…

12 september 2023
Medical Data Form
Innovatie
Blog

...Renske Veenstra, programmamanager ICT & informatisering en Bram Wesselo, data architect bij Santeon. Waar in het eerste blog van de HIPS blogserie de focus lag op het ontstaan van het Health Intelligence Platform Santeon (HIPS), onthullen Renske en Bram in dit tweede blog wat HIPS onderscheidt van vergelijkbare initiatieven en wat het dataplatform zo waardevol maakt. En niet alleen voor de Santeon ziekenhuizen, maar voor het hele Nederlandse zorgsysteem.

In de voortdurend veranderende wereld van de gezondheidszorg, waar data de sleutel is tot zorgtransformatie en -innovatie, neemt HIPS namelijk een baanbrekende positie in.

Renske: "Als we HIPS vergelijken met ‘producten’ van andere data gerelateerde organisaties heeft Santeon voor andere uitgangspunten gekozen bij het verzamelen en delen van gegevens. De focus ligt bij HIPS op het hergebruik van zorgdata rechtstreeks uit de bron. We willen de data meervoudig gebruiken, dus op een bredere schaal dan alleen het primaire zorgproces. Denk hierbij aan toepassingen zoals inkoopprocessen in de farmaceutische sector of aan onderzoek.”

HIPS is geen ‘data meer’

Wat HIPS uniek maakt is de aanpak van gegevensbeheer. In tegenstelling tot de gangbare praktijk, waarin gegevens centraal worden verzameld in één groot 'data meer’, gaat HIPS meer uit van een federatief model, waarbij zorgdata decentraal wordt opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat gegevens conform hetzelfde datamodel beschikbaar zijn binnen de Santeon ziekenhuizen. Dit gebeurt direct vanuit de bronsystemen van de ziekenhuizen. Renske: “De data wordt conform een gezamenlijk datamodel getransformeerd tot een geharmoniseerde datalaag over de zeven ziekenhuizen heen. Bij vraagstukken worden vervolgens doelgebonden datasets opgeleverd. Dat is belangrijk want dit maakt de gegevens bruikbaar voor meerdere doeleinden.”

Bram: “De kern van het succes van HIPS ligt in de wijze waarop deze aanpak in elk ziekenhuis is geïmplementeerd. Onze ziekenhuizen werken nauw samen en hebben een gemeenschappelijke werkwijze ontwikkeld.”

Nadruk op standaardisatie

In tegenstelling tot veel andere initiatieven, waarbij eigen datamodellen worden gehanteerd, hanteren de Santeon ziekenhuizen één generiek datamodel. Dit betekent dat gegevens zonder ingewikkelde aanpassingen kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Het datamodel sluit aan bij bestaande standaarden, zoals de Zorg Informatie Bouwstenen (zib's) van Nictiz.

Bram: “De voordelen van dit uniforme datamodel zijn aanzienlijk. Stel dat een patiëntenorganisatie gegevens wil verzamelen voor een specifiek zorgpad. Dan kan dit snel en efficiënt gebeuren, zonder dat er kostbare tijd wordt verspild aan het aanpassen van gegevens aan verschillende modellen. Het gebruik van één datamodel maakt het bovendien eenvoudiger voor de ziekenhuizen om te reageren op nieuwe (lokale) vraagstukken. Data ontsluiten wordt oprecht makkelijker en opschalen gaat sneller. We zijn ervan overtuigd dat het model bijdraagt aan betere zorg en meer mogelijkheden voor onderzoek in de toekomst.”

Samenwerking voor efficiëntere zorg

Om te streven naar efficiëntere zorg in Nederland, zonder alsmaar stijgende kosten, is het van cruciaal belang dat het zorglandschap nauw gaat samenwerken op basis van gedeelde overeenkomsten.

Renske: "Onze prioriteit moet gericht zijn op het vaststellen van deze overeenkomsten, eerder dan te focussen op het eindresultaat. Het draait niet om meer data centraliseren, maar om het ontwikkelen van hoogwaardige gedecentraliseerde modellen. Hiermee kunnen we van betekenis zijn voor de toenemende uitdagingen binnen de zorgsector."

De informatiebehoefte in de zorg neemt voortdurend toe. Bram: “Het is volgens ons belangrijk dat er in Nederland een gezamenlijk model ontstaat met gemeenschappelijke afspraken. Dit zou het beantwoorden van ‘de vragen van morgen’ eenvoudiger maken en bovendien bijdragen aan kostenverlaging.”

HIPS breder inzetten

Renske: ”HIPS kan ook van toegevoegde waarde zijn voor andere organisaties, bijvoorbeeld in de regio, daar waar de zorg wordt geleverd. Op dit moment zijn we bezig met een eerste implementatie buiten Santeon en voeren we daarnaast verkennende gesprekken. Niet alles hoeft via Santeon, maar laten we wél hergebruiken wat er al ligt. Ik zou bij wijze van spreken alle zorgorganisaties op willen roepen ‘vind het wiel niet opnieuw uit’. HIPS werkt en zowel het model als de infrastructuur bevinden zich in de fase dat deze ook benut kunnen worden door andere organisaties.”

Door gegevens te delen en samen te werken, wil Santeon een betere toekomst voor de gezondheidszorg creëren. In het derde blog nemen we je daarom mee in hoe dit er volgens ons uit kan zien en lees je meer over de synergie tussen HIPS en de landelijke beleidsontwikkeling ten aanzien van zorgdata.

Lees ook de eerste blog over HIPs op ICT&health.