Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis

3 maart 2023
ouderen-e1677852781389
Ouderenzorg
Nieuws

Op 28 februari is na acht succesvolle rondes van de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching een speciale ronde geopend. De nieuwe regeling Ouderen Thuis wil bijdragen aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties. Voor ouderen wordt het met deze innovaties mogelijk om langer zelfstandig thuis te wonen. Degenen wiens organisatie hiermee geholpen zou kunnen worden, kunnen daartoe nu een aanvraag indienen.

Een externe implementatie- en opschalingscoach kan met deze subsidie worden ingehuurd. Deze coach zal vervolgens zorgdragen voor het adviseren en begeleiden van implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. Voor deze ronde is er één miljoen euro beschikbaar gesteld, en maximaal € 10.000,- (inclusief BTW) per aanvrager met een maximale looptijd van zes maanden.

Veranderingen in Ouderen Thuis

Ten opzichte van eerdere rondes is er het e.e.a. veranderd, zo wordt er met deze ronde specifiek gericht op de doeleinden van het overheidsprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Deze regeling is in het leven geroepen om bij te dragen aan een betere, snellere en duurzamere implementatie en opschaling van zorginnovaties die het voor ouderen mogelijk maken langer zelfstandig thuis te wonen.

Het ministerie van VWS startte in 2018 met het programma ‘Langer Thuis’. Dat programma heeft als doel ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven.

In deze ronde mogen aanvragers maximaal één aanvraag doen. Vervolgens zal dan alleen de eerst ingediende aanvraag in behandeling worden genomen. Met uitzondering van de wijkverpleging, aanbieders die daarin werkzaam zijn mogen in deze ronde maximaal drie aanvragen indienen.

WOZO

Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen. Daarnaast draagt het bij aan ondersteuning waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Hiermee wordt er voor gezorgd dat ouderenzorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden. De regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is een van de instrumenten die WOZO mogelijk maakt.

Aanvraag indienen

Aanvragen kunnen tot uiterlijk maandag 3 april om 14.00 uur hier ingediend worden. Wie een aanvragen wil indienen, heeft daartoe een account nodig van het systeem MijnZonMw. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

De oproep kan voortijdig sluiten wanneer het budget voor de uiterste deadline bereikt is. Alle voorwaarden voor indiening zijn terug te vinden in de subsidieoproep. Wie vragen heeft of bijvoorbeeld wil weten of men in aanmerking komt, kan op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur telefonisch contact opnemen via 070-3495004 of mailen naar zorgvoorinnoveren@zonmw.nl.