Implementatieplanning gegevensuitwisseling geboortezorg

3 februari 2023
Geboortezorg-Couveuse
Digitalisering
Nieuws

Tijdens deze bijeenkomst hebben projectleiders elkaar geïnformeerd over de stand van zaken van de (bron)leveranciers. Aan de orde kwam hoe gesprekken verlopen, wat kunnen ze al, welke testen staan gepland en welke livegangen voor digitale gegevensuitwisseling verwacht kunnen worden. Maar ook: hoe deze eerste implementaties passen in de ‘eigen planning’ van het regionaal partnerschap. Kortom, input die van belang is voor de landelijke implementatieagenda.

Digitale gegevensuitwisseling

Samenwerking met alle partnerschappen is belangrijk bij de implementatie van digitale gegevensuitwisseling. Daarom kwamen tijdens deze bijeenkomst ook de acceptatiecriteria aan bod en zijn er afspraken gemaakt wie hier landelijk, regionaal en met eindgebruikers naar gaan kijken.

Bijvoorbeeld om in ogenschouw te nemen wat de criteria zijn waaraan een functionele test moet voldoen en wie hier uiteindelijk akkoord op geeft zodat het systeem ook echt in gebruik genomen kan worden. Daartoe is het van belang dat hierover met alle partnerschappen eenduidige afspraken over worden gemaakt.

Door een aantal projectleiders werden inspirerende presentaties gegeven over hun plan van aanpak voor het opschalen en uitrollen in hun partnerschap. De eindgebruiker stond daarbij uiteraard centraal. Aan de orde kwam zoal op welke manier het beste opgeschaald kan worden zodat de uitwisseling het meeste voordeel oplevert voor de eindgebruikers en hoe dit tegelijkertijd in een landelijke planning past. Vragen dus die heel erg leven onder de deelnemers.

Landelijke planning

Met het inventariseren van de gewenste planningen van alle partnerschappen en leveranciers die onlangs zijn opgehaald, is een landelijke planning gerealiseerd voor de gehele looptijd van het programma VIPP Babyconnect.

Over het belang van zo’n landelijk overzicht zegt Katja Schimmel van het landelijk programmabureau: “Dit overzicht is cruciaal om op het juiste moment, de juiste leveranciers in de juiste VSV of praktijk aan te haken en de implementaties soepel te laten verlopen. Ook hebben we op landelijk niveau de knelpunten en kansen met betrekking tot die planning zo goed in beeld, dat we hier vroeg op kunnen acteren. Voor leveranciers is dit overzicht ook belangrijk: zij kunnen capaciteit op het juiste moment inzetten en ontwikkeling realiseren. Deze landelijke planning is dus belangrijk voor de gesprekken met de leveranciers de komende tijd.”

De bijeenkomst in Utrecht afgesloten met een feestelijk moment door te proosten op de livegang van het Dijklander ziekenhuis en drie verloskundigenpraktijken in het partnerschap Noord-Holland Noord. Via een live-verbinding werden de eerste ervaringen rondom deze livegang opgehaald. Een projectleider, gynaecologe en een infomatiespecialist van het Dijklander ziekenhuis vertelden heel trots te zijn op de gerealiseerde stappen en het harde werk van zowel de leveranciers als de zorgverleners. Alle partnerschappen kunnen deze implementatie gebruiken om verder uit te rollen. Zo werd een bijzonder mooie mijlpaal mogelijk gemaakt door een mooie samenwerking tussen zorg en techniek.