Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
13 december 2018
Artikel delen

Informatieberaad wil digitale toegankelijkheid voor iedereen

Het Informatieberaad Zorg wil meer vaart zetten achter het digitaal toegankelijk maken van de online informatie van organisaties in de zorgsector. Er valt volgens het overlegorgaan dat digitalisering in de zorg wil versnellen en versterken op dit gebied nog veel winst te behalen. Want terwijl websites, digitale invulformulieren, online video’s en apps niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks leven, zijn zij vaak niet of beperkt toegankelijk voor mensen met een visuele of auditieve beperking.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De afgelopen jaren bleek onder meer uit diverse onderzoeken van Stichting Accessibility dat digitale toegankelijkheid voor zo’n 15 procent van de bevolking helemaal niet vanzelfsprekend is. Volgens Ron Beenen, programmamanager van het expertisecentrum voor toegankelijke ICT, dient er op dit gebied nog veel te gebeuren. Dat stelde hij onder meer in een interview in ICT&health 5 afgelopen oktober.

Het Informatieberaad, met daarin onder meer het ministerie van VWS, deelt wel de visie van Stichting Accessibility. Nog te vaak ontbreken bijvoorbeeld goede teksten bij afbeeldingen, invulformulieren en video’s, waardoor deze niet met spraaksoftware voor te lezen zijn. Mensen die slechthorend of doof zijn missen vaak ondertitelingen bij video’s. Websites, apps en portals van ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, andere zorginstellingen en van overheidsorganisaties zijn niet altijd optimaal digitaal toegankelijk. De website van ziekenhuis VieCuri (Venlo) kreeg onlangs opnieuw het Drempelvrij-keurmerk voor digitale toegankelijkheid van haar website, maar is naar eigen zeggen nog het enige ziekenhuis dat dit keurmerk mag voeren.

Informatieberaad laat WCAG toe

Op 10 december heeft het Informatieberaad Zorg daarom besloten de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) toe te laten tot het duurzaam informatiestelsel. Onder dit informatiestelsel worden alle afspraken en voorzieningen verstaan die zorgbreed moeten worden ingevoerd, voor een veilige, digitale en eenduidige informatievoorziening in de zorg. Denk hierbij onder andere aan de standaarden die nodig zijn om gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en tussen een ziekenhuis en de patiënt mogelijk te maken.

De WCAG (op dit moment geldt de versie 2.1) is een set van richtlijnen voor digitaal toegankelijke communicatiekanalen. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over richtlijnen met betrekking tot het ondertitelen van video’s, teksten bij afbeeldingen die met spraaksoftware voor te lezen zijn en het gebruik van het juiste contrast op websites voor mensen met een visuele beperking.

Digitale zorginformatie voor iedereen

Met het besluit van het Informatieberaad hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VWS uitgesproken dat digitale zorginformatie voor iedereen bruikbaar moet zijn. Zorginstellingen en verzekeraars gaan hiertoe hun ICT-leveranciers vragen om bij het realiseren en onderhouden van apps en websites aan te sluiten bij de WCAG.

De overheid liet in maart weten het niet als haar taak te zien om in de gaten te houden of elke zorgwebsite voldoet aan eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Wel moeten alle eigen websites en apps die toegankelijkheid gaan bieden.

 

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen