Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Informatieplan VWS 2023-2027: ‘Ga voor PGO’s en open ICT-systemen’

Minister Kuipers (VWS) heeft op 11 november 2022 de Tweede Kamer het Informatieplan VWS 2023-2027 aangeboden. In de bijgevoegde brief beschrijft de minister de prioriteiten van VWS op het gebied van digitalisering en informatisering voor de komende 5 jaar. VWS zet bijvoorbeeld expliciet in op nieuwe waardevolle ICT zoals bijvoorbeeld de toepassingen van e-health, AI en robotisering.

In het visiestuk 2023-2027 wordt een ondubbelzinnig pleidooi gehouden voor het gebruik van PGO’s als aanvulling op VIPP. Om de zorg-ICT-markt opener, transparanter en eerlijker te maken, wordt een actieplan opgesteld. Dit actieplan is gericht op onder andere het versterken van de vraagzijde (zorginstellingen), op het beter samenwerken met ICT-leveranciers en het stimuleren van open systemen door normen, API’s en wetgeving.

Informatieplan geeft lange termijn visie

Het informatieplan is voor VWS van belang om een gezamenlijk beeld te hebben van de i-prioriteiten en deze te kunnen monitoren. Essentiële doelstellingen zijn onder andere effectieve elektronische gegevensuitwisseling, het secundair gebruik van data uit het primaire zorgproces, digitale toegang en regie op toestemming, randvoorwaarden voor passende inzet van AI in de zorg maar ook cybersecurity in de zorg en pandemische paraatheid. Tevens geeft hij aan dat VWS ook zelf van binnenuit inzet op meer digitale vaardigheden en slimme digitale tools op het ministerie zelf.  

Verbetering gegevensuitwisseling

In het visiestuk wordt expliciet ingehaakt op het onlangs getekende IZA. In het hoofdstuk over Zorg & ICT staat: “Het IZA is het vertrekpunt voor de komende jaren. Een van de thema’s is digitalisering en gegevensuitwisseling. We werken daarbij nauw samen met de partijen in het zorgveld, want zowel de overheid als het veld kan dit niet alleen. Een voorbeeld hiervan is verbetering van gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverleners en zorgverleners onderling, een thema dat expliciet staat benoemd in het coalitieakkoord 2021-2025. Hiervoor is gedurende de huidige regeerperiode 1 miljard euro beschikbaar gesteld.”

Transparant Informatieplan VWS

Alle betrokkenen zijn het erover eens dat een goed plan en een heldere visie op digitalisering in de zorg broodnodig zijn. De coronapandemie heeft digitalisering van zorgtoepassingen -zoals videoconsulten en monitoring op afstand – en gegevensuitwisseling versneld. Maar een cultuuromslag, meer digitale vaardigheden en financiering voor de langere termijn zijn nodig voor de gewenste ondersteuning van zorgprocessen en -professionals. Nederland heeft een andere aanpak nodig, wil het voldoende schaalgrootte voor digitale zorg realiseren. De overheid moet meer dan nu een regierol pakken, aldus een rapport van de Universiteit Twente in opdracht van VWS. Het onderzoek maakt volgens de UT duidelijk dat er veel moet gebeuren om technologie in de gezondheidszorg te implementeren.

Digitale zorg vraagt lef

Digitale zorg omvat meer dan de inzet van technologie. Het gaat vooral om een andere manier van werken. “Daar is visie, lef en regie voor nodig”, aldus UT-hoogleraar prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen. Met het opvallend transparante Informatieplan VWS 2023-2027 is daar in ieder geval zeker een goed begin mee gemaakt. Wie meer wil lezen over de visie van VW  op onder meer AI, autorisatie, gegevensuitwisseling en de plannen om het ministerie zelf effectief te digitaliseren, verwijzen we graag naar de betreffende Kamerbrief en het informatieplan zelf op de website van VWS.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Reageer

Eén reactie op “Informatieplan VWS 2023-2027: ‘Ga voor PGO’s en open ICT-systemen’”

  1. VWS ziet gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders onderling, nog geheel los van elkaar in het informatieplan 2023-2027. Dat lijkt me onnodig:
    1. Gebruik de gegevensdiensten voor PGO’s ook voor onderlinge uitwisseling. Wegiz duidt hier op;
    2. Zet de PGO in als datakluis van de patiënt, inclusief eigen registraties (patient contributed data). Met een beperkt aantal onafhankelijke datakluizen in Nederland kunnen mensen regie nemen over hun gegevens, ook in geval van noodsituaties.

    Zorg dus voor een minimale verplichte set (gegevens)diensten per zorgaanbieder. Onafhankelijk van de lokale keuze voor systemen en interne architectuur van organisaties en samenwerkingsverbanden. Hierdoor kunnen mensen en professionals rekenen en vertrouwen op patiëntgegevens en digitale services, in Nederland, Europa (EHDS) en elders in de wereld.

Geef een antwoord

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen