Search
Close this search box.
Search

Informatieplan VWS 2023-2027: ‘Ga voor PGO’s en open ICT-systemen’

Minister Kuipers (VWS) heeft op 11 november 2022 de Tweede Kamer het Informatieplan VWS 2023-2027 aangeboden. In de bijgevoegde brief beschrijft de minister de prioriteiten van VWS op het gebied van digitalisering en informatisering voor de komende 5 jaar. VWS zet bijvoorbeeld expliciet in op nieuwe waardevolle ICT zoals bijvoorbeeld de toepassingen van e-health, AI en robotisering.

In het visiestuk 2023-2027 wordt een ondubbelzinnig pleidooi gehouden voor het gebruik van PGO’s als aanvulling op VIPP. Om de zorg-ICT-markt opener, transparanter en eerlijker te maken, wordt een actieplan opgesteld. Dit actieplan is gericht op onder andere het versterken van de vraagzijde (zorginstellingen), op het beter samenwerken met ICT-leveranciers en het stimuleren van open systemen door normen, API’s en wetgeving.

Informatieplan geeft lange termijn visie

Het informatieplan is voor VWS van belang om een gezamenlijk beeld te hebben van de i-prioriteiten en deze te kunnen monitoren. Essentiële doelstellingen zijn onder andere effectieve elektronische gegevensuitwisseling, het secundair gebruik van data uit het primaire zorgproces, digitale toegang en regie op toestemming, randvoorwaarden voor passende inzet van AI in de zorg maar ook cybersecurity in de zorg en pandemische paraatheid. Tevens geeft hij aan dat VWS ook zelf van binnenuit inzet op meer digitale vaardigheden en slimme digitale tools op het ministerie zelf.  

Verbetering gegevensuitwisseling

In het visiestuk wordt expliciet ingehaakt op het onlangs getekende IZA. In het hoofdstuk over Zorg & ICT staat: “Het IZA is het vertrekpunt voor de komende jaren. Een van de thema’s is digitalisering en gegevensuitwisseling. We werken daarbij nauw samen met de partijen in het zorgveld, want zowel de overheid als het veld kan dit niet alleen. Een voorbeeld hiervan is verbetering van gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverleners en zorgverleners onderling, een thema dat expliciet staat benoemd in het coalitieakkoord 2021-2025. Hiervoor is gedurende de huidige regeerperiode 1 miljard euro beschikbaar gesteld.”

Transparant Informatieplan VWS

Alle betrokkenen zijn het erover eens dat een goed plan en een heldere visie op digitalisering in de zorg broodnodig zijn. De coronapandemie heeft digitalisering van zorgtoepassingen -zoals videoconsulten en monitoring op afstand – en gegevensuitwisseling versneld. Maar een cultuuromslag, meer digitale vaardigheden en financiering voor de langere termijn zijn nodig voor de gewenste ondersteuning van zorgprocessen en -professionals. Nederland heeft een andere aanpak nodig, wil het voldoende schaalgrootte voor digitale zorg realiseren. De overheid moet meer dan nu een regierol pakken, aldus een rapport van de Universiteit Twente in opdracht van VWS. Het onderzoek maakt volgens de UT duidelijk dat er veel moet gebeuren om technologie in de gezondheidszorg te implementeren.

Digitale zorg vraagt lef

Digitale zorg omvat meer dan de inzet van technologie. Het gaat vooral om een andere manier van werken. “Daar is visie, lef en regie voor nodig”, aldus UT-hoogleraar prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen. Met het opvallend transparante Informatieplan VWS 2023-2027 is daar in ieder geval zeker een goed begin mee gemaakt. Wie meer wil lezen over de visie van VW  op onder meer AI, autorisatie, gegevensuitwisseling en de plannen om het ministerie zelf effectief te digitaliseren, verwijzen we graag naar de betreffende Kamerbrief en het informatieplan zelf op de website van VWS.

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Visuele prothese
Visuele prothese voor blinden in ontwikkeling
ransomware
Hackers richten zich nu ook op domotica
wearable
Galaxy Ring meet op sierlijke wijze gezondheid
Data SEH
SEH data en AI kunnen verkeersveiligheid verbeteren
inclusief
Philips wil in 2025 wereldwijd 2 miljard levens verbeteren
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Cardioloog Eelko Ronner van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een robotecho ontworpen waarmee sneller en eenvoudiger een hartecho kan worden gemaakt. (Afbeelding: Corbotics)
Sneller hartecho maken met robot
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Volg jij ons al?