Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Informatiesessies Gegevensuitwisseling in de Zorg

Op 10 maart begint de internetconsultatie voor het wetsvoorstel Gegevensuitwisseling in de Zorg. Voorafgaand daaraan organiseert het ministerie van VWS op 2 maart een aantal informatiesessies voor leden van het Informatieberaad Zorg, leveranciers en andere belanghebbenden. Tijdens deze sessies zal VWS de keuzes die in het wetsvoorstel gemaakt zijn en welke overwegingen daaraan ten grondslag lagen, nader toelichten.

De standaarden die gelden voor de gegevensuitwisseling tussen instellingen worden ontwikkeld en bepaald binnen het VIPP 5-programma. Voor het kunnen leveren van de juiste zorg op de juiste plek is elektronische gegevensuitwisseling onontbeerlijk, aldus VWS.

Diverse zorgorganisaties, leveranciers en andere belanghebbenden pleitten eerder al voor een sterke verbetering van de onderlinge gegevensuitwisseling. Een cruciale voorwaarde bij het streven naar het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Zorgverzekeraars Nederland vroeg vorig jaar aan Minister Bruins om in 2020 een wet in te voeren die leveranciers en zorgaanbieders verplicht om gebruik te maken van open standaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg.

Wetgeving elektronische gegevensuitwisseling

VWS werkt in dit kader aan het stap voor stap verplichten van elektronische gegevensuitwisseling. De wetgeving zal als eerste voor de zogenoemde prioritaire zorgprocessen gaan gelden. Daaronder vallen de overdracht van gegevens tussen ziekenhuizen, beelduitwisseling, verpleegkundige overdracht en medicatie (zoals het elektronisch receptenverkeer)

De informatiesessie in de aanloop naar de internetconsultatie worden op 2 maart op verschillende locaties in Nederland gehouden. Bij aanmelding moeten naam, organisatie, mail, telefoonnummer en eventuele dieetwensen doorgegeven worden. De sessies zullen plaatsvinden op verschillende locaties in Nederland. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar gegevensuitwisseling@minvws.nl.

Bij de aanmelding moeten de volgende gegevens worden doorgegeven: naam, organisatie, contactgegevens (mailadres en telefoonnummer) en eventuele dieetwensen. In het onderwerp van de mail moet de stad vermeld worden waar men de sessie wil bijwonen. Hieronder staat een overzicht van de verschillende sessietijden en -locaties.

  • 08.00-10.00 uur, Van der Valk Hotel Nijmegen – Lent, Hertog Eduardplein 4, 663 AN Nijmegen
  • 13.00-15.00 uur, De Drentse Zaak, Beilerstraat 24, 9401 PL Assen
  • 17.30-19.30 uur, Frame Offices Haarlem, Kennemerplein 6-14, 2011 MJ Haarlem

Op de website van het Informatieberaad en in de Kamerbrieven elektronische gegevensuitwisseling is meer informatie over de aankomende wetgeving te vinden.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen