Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Informatiestandaard inzage medische gegevens spoedzorg

Met de nieuwe informatiestandaard Acute Zorg wordt het voor SEH-artsen, ambulance-verpleegkundigen en centralisten mogelijk de professionele samenvatting (PS) van de patiënt uit het huisartsdossier op te vragen. Informatie die ertoe bijdraagt dat zorgverleners de juiste spoedzorg kunnen verlenen en zo de betreffende melding ook adequaat kunnen afhandelen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Veel spoedpatiënten zijn niet in staat om de benodigde relevante medische informatie over zichzelf te geven. Daarvoor is de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ in het leven geroepen. Op basis van die richtlijn kunnen de SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundige centralisten een samenvatting van de medische gegevens van een patiënt uit het huisartsdossier ophalen. Met de vernieuwde informatiestandaard Acute Zorg is dat nu op ieder tijdstip van de dag mogelijk, zoals ook de spoedeisende zorg 24/7 beschikbaar is.

De informatie uit het huisartsdossier die opgevraagd kan worden bevat recente medische gegevens, zoals klachten en aandoeningen, maar ook de medicatiegegevens en eventuele meetresultaten van de afgelopen vier maanden. Daarnaast hebben de SEH-zorgverleners en ambulanceverpleegkundigen ook toegang tot de contra-indicaties en, indien relevant, informatie over geneesmiddelovergevoeligheden van de patiënten.

Implementatie overdrachten

Het zijn met name de ambulancediensten (RAV’s), huisartsen en ziekenhuizen die de implementatie van de nieuwe overdrachten zullen uitvoeren. Het is aan hen om te bepalen of en wanneer de nieuwe overdrachten in hun zorgprocessen en informatiesystemen geïmplementeerd worden. De technische implementatie, ofwel het inbouwen van de overdrachten in de ICT-systemen, zal vervolgens uitgevoerd worden door de ICT-leveranciers van de betreffende organisaties.

Daarna zal Nictiz de informatiesystemen voor de overdrachten kwalificeren. Binnen Nictiz is hiervoor een kwalificatieomgeving beschikbaar gesteld. Na kwalificatie kunnen de overdrachten daadwerkelijk in de praktijk geïmplementeerd worden. Voor het ophalen van de gegevens moet een juiste toestemmingsvraag voor patiënten geformuleerd worden zodat voor elke zorgverlener duidelijk is van wie de gegevens ingezien mogen worden en van wie niet.

Pilot met informatiestandaard in Twente

In Twente wordt door VZVZ, AZN, LHV-kring Twente, ROAZ Euregio en ZorgNetOost momenteel al een pilot voorbereid waarin de PS door ambulanceverpleegkundigen wordt opgevraagd. In opdracht van InEen en de Patiëntenfederatie bereiden Nictiz en VZVZ een landelijk programma voor dat betrokken partijen faciliteert met de implementatie en ingebruikname. De technologie wordt verder onderzocht in verschillende proeftuinen.

Vorig jaar pleitte toenmalig minister Bruijns nog voor het snel regelen van toestemming voor het delen van cruciale medische gegevens bij spoedgevallen. Dit was kort nadat de Patiëntenfederatie bij de minister aan de bel getrokken had dat gebrekkige gegevensuitwisseling in spoedzorg patiënten onnodig in gevaar brengt. Met de komst van de vernieuwde informatiestandaard Acute Zorg is een flinke stap in de goede richting gezet.

Het opvragen van de professionele samenvatting (PS) is een onderdeel van de overdrachten die beschreven staan in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’. Voor de totstandkoming van de overdrachten voor de professionele samenvatting hebben de volgende organisaties de handen ineen geslagen: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg (InEen), Koepel van HIS-gebruikersverenigingen (NedHIS) en Nictiz.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen