Informatievoorziening patiënten met kanker

2 februari 2023
Kankerpatient
Tweedelijn
Nieuws

Dankzij een slimme integratie hebben zorgverleners nu de mogelijkheid om met één druk op de knop het juiste artikel van kanker.nl te selecteren en te delen met de patiënt via BeterDichtbij. Bovendien kunnen zij op dezelfde plek ook content van Thuisarts.nl, medische animaties (video) en hun eigen standaardberichten selecteren.

Betrouwbare informatie over kanker

“Dat de informatie van kanker.nl aangeboden wordt in de BeterDichtbij app, is vooral van meerwaarde voor patiënten en voor zorgverleners”, vertelt Chris van Vlissingen, directeur van de stichting van het informatieplatform. “Wij vinden het belangrijk dat de informatie die we samen met artsen hebben ontwikkeld op zoveel mogelijk plekken vindbaar is. Zo bereiken we meer mensen. Deze samenwerking vergroot de mogelijkheid voor patiënten om zich goed te informeren. En daar staan wij als Stichting kanker.nl voor.”

Betere voorbereiding op consult

“De samenwerking met kanker.nl past bij onze visie op gemak en service”, aldus Godfried Bogaerts, algemeen directeur van BeterDichtbij. “Als veelgebruikte dienst in de zorg werken we samen met andere partijen die door de sector als autoriteit op hun gebied worden gezien. Hier hoort kanker.nl ook bij. Als je in je leven te maken krijgt met kanker speelt naast alle informatie die op je afkomt emotie een grote rol.”

BeterDichtbij helpt patiënten en zorgverleners bij elkaar te brengen. Zo kan de zorgverlener van de patiënt hem of haar op het juiste moment van relevante informatie voorzien, kan de patiënt daarover vragen stellen en daar contact over houden met de hulpverlener. De informatie van kanker.nl is voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij oncologietrajecten beschikbaar. Zij bepalen zelf welke informatie ze delen met hun patiënten.

Stichting kanker.nl

Kanker.nl is in het leven geroepen om het informatieplatform te zijn voor zowel patiënten met kanker, (ex-)patiënten als hun naasten. Dit met het doel het bevorderen van de kwaliteit van leven door een betrouwbare, kwalitatief goede en toegankelijke informatievoorziening. Zo biedt het platform betrouwbare informatie over de ziekte, behandelingen, lopende klinische studies, zorgaanbod en de gevolgen van kanker.

Daarnaast is er voorzien in de mogelijkheid om mensen hun ervaringen te laten delen met anderen. Elke maand telt kanker.nl ruim 550.000 unieke bezoekers, 30.000 deelnemers en zo’n 1.250 bloggers. Door deze combinatie van diensten worden mensen die kanker hebben (gehad) én hun naasten geholpen meer grip te krijgen op hun situatie en afgewogen keuzes te maken. Dit komt niet alleen ten goede aan de kwaliteit van leven maar helpt ook om de samenwerking met behandelaars te verbeteren.

BeterDichtbij

BeterDichtbij, opgezet door en in eigendom van de ziekenhuizen is Nederland, is het communicatieplatform voor de zorg. Een jaar geleden besloot de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) om in BeterDichtbij te participeren. Steeds meer zorgorganisaties zetten de dienst in voor eenvoudig en veilig contact met patiënten. Zij stellen BeterDichtbij beschikbaar voor vragen van de patiënt, maar eveneens voor voorlichting, (automatische) herinneringen, begeleiding en uitleg bij uitslagen.

Op dit moment wordt BeterDichtbij in 42 ziekenhuizen en zorgorganisaties ingezet. Momenteel staan daardoor 20.000 zorgverleners met ruim 400.000 patiënten digitaal met elkaar in contact. Het aantal gebruikers groeit snel verder.