Inkoopsamenwerking tussen ziekenhuizen

5 mei 2023
Samenwerking-Inkoop
Samenwerking
Nieuws

Ziekenhuis Rivierenland maakt deel uit van de Koplopergroep, een samenwerkingsverband van vier algemene ziekenhuizen en inkoopcoöperatie Intrakoop op het gebied van inkoop. Met deze samenwerking wordt beoogd kennis en expertise te delen waarmee de inkoopafdelingen hun voordeel kunnen doen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de behoefte te blijven excelleren op inkoopgebied, actief van elkaar te leren en om de samenwerking met elkaar en Intrakoop breder vorm te geven.

De Koplopergroep bestaat uit vijf partijen: Anna Zorggroep, het St. Jans Gasthuis, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi MC en Intrakoop. Samen hebben zij actief samengewerkt om hun kennis en expertise op het gebied van inkoop te delen, waarbij openheid en transparantie centraal staan. Deze inkoopsamenwerking leidt tot een waardevolle uitwisseling van kennis, expertise en competenties, wat bijdraagt aan de verbetering van de zorg in Nederland.

Profiteren van inkoopsamenwerking

Elk ziekenhuis in de groep draagt hieraan bij en profiteert van deze gezamenlijke inspanning. De Koplopergroep streeft er naar om binnen enkele jaren met een brede groep algemene ziekenhuizen een sterk netwerk te ontwikkelen dat zich focust op:

  • het ontwikkelen en delen van (inkoop)kennis;
  • het creëren van een vanzelfsprekend ecosysteem waarin ziekenhuizen elkaar opzoeken en informeren over relevante inkoopvraagstukken;
  • het delen en ontwikkelen van best practices rondom het organiseren en inrichten van de inkoopfunctie;
  • het gezamenlijk opleiden en ontwikkelen van inkooptalent en het breed delen van ontwikkelde kennis in de cure als geheel.

Faciliterende rol

Binnen deze samenwerking vervult Intrakoop een belangrijke faciliterende rol tussen de verschillende groepsleden. De naam Koplopergroep is gekozen vanwege de overeenkomst met de manier waarop vogels in V-formatie slim gebruik maken van elkaars energie. Dit principe is ook terug te zien in de wielersport, waarbij koplopersgroepen elkaar helpen om betere resultaten te behalen.

Door de samenwerking tussen de ziekenhuizen is het voor de inkoopafdelingen mogelijk om zich continue verder te ontwikkelen en zich te versterken. Door krachtenbundeling kan een waardevolle bijdrage worden geleverd aan de Nederlandse zorgsector.

Themasessies

De agenda van de koploperziekenhuizen voor 2023 is gevuld met diverse thema's die relevant zijn voor alle ziekenhuizen. Er zijn themasessies gepland over onderwerpen als ICT-beveiliging, logistiek in de operatiekamer, het MAC-proces, het inhuren van externe krachten en het gebruik van producten met een laag risico en waarde. Daarnaast was de koplopergroep recent betrokken bij de oprichting van een Meldpunt Medische Hulpmiddelen.

Eind 2022 hebben de samenwerkingspartijen de samenwerking geformaliseerd door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Een kleine zes jaar geleden gaven acht UMC’s al aan voornemens te zijn het niveau van hun gezamenlijke inkoop naar een hoger niveau tillen.