Innovatie: Ready-set-go-app voor flexwerkers

24 februari 2023
flex
Technologie
Nieuws

Een app die flexwerkers voorziet van alle benodigde actuele informatie. Dat was het idee van een groep prijswinnende medewerkers van ’s Heeren Loo tijdens de VG Hackaton 2021. Het team ontwikkelde een technologische oplossing om het voor flexmedewerkers eenvoudiger te maken om op een locatie aan de slag te gaan. In april 2023 hopen de ontwikkelaars tijdens een eindpresentatie van de VG Hackaton een eerste prototype te tonen.

Inmiddels zijn er steeds meer apps in de zorg, met name voor patiënten met chronische ziekten zoals COPD en boezemfibrilleren. Maar ook voor zorgmedewerkers zijn er steeds meer apps beschikbaar, bijvoorbeeld om ze mentaal te ondersteunen. De nieuwe app van het team van ’s Heeren Loo betreft vooral het effectief uitwisselen van info aan (flex)medewerkers. Vaak zit die informatie al in het elektronisch cliëntendossier, maar niet iedere flexwerker heeft daar altijd direct toegang toe.

Informatie in één oogopslag

En nieuwe collega’s willen naast info over cliënten ook graag weten welke collega’s ze tegenkomen en in welke woning ze terechtkomen. Het ontwikkelteam van ready-set-go wil al die info graag koppelen aan de werktijden van een flexmedewerker zodat die via een tijdgebonden code daar toegang tot krijgt.

Onderzoeker Tara Verstappen van 's Heeren Loo vertelt: “De informatie waaraan flexwerkers het meest direct behoefte blijken te hebben, gaat over de cliënten. Denk bijvoorbeeld aan de do’s en de don’t’s. Je wilt weten dat op een bepaalde kamer iemand ligt te slapen die graag wil dat je hem voorzichtig wakker maakt. Kan hij daarna zelf zijn ontbijt maken, of niet? Hoe zit het met tandenpoetsen? Is iemand bang voor honden? Wanneer deze informatie gemist wordt, kan het gevolg soms te groot zijn. Zulke informatie wil je dus in één oogopslag kunnen zien.”

Ready-set-go app

Met de nieuwe app is ‘Ready-set-go’ krijgt de kersverse flexmedewerker toegang tot dergelijke info. Voorzitter van de jury van de hackaton roemde het team van 's Heeren Loo al in 2021 vanwege hun sterke presentatie en cliëntperspectief. Hij wist eigenlijk zeker dat deze innovatie er echt ging komen en dat lijkt in 2023 dus daadwerkelijk te gaan lukken.   

Op de website van VGN lezen we: ‘Op basis van de uitkomsten de sessies en in co-creatie met belanghebbenden ontwikkelde 's Heeren Loo zogeheten wireframes, een soort bouwtekeningen hoe informatie wordt weergegeven. Met deze wireframes gaan de ontwikkelaars nu op zoek naar leveranciers: wie is de meest geschikte partij om deze app mee te gaan ontwikkelen? Binnenkort willen de ontwikkelaars het eerste prototype tonen.

Opschaling

Het doel is dat de innovatie op de markt komt en zoveel mogelijk wordt opgeschaald. De output van de sessies met de flexwerkers wordt daarom beschikbaar gesteld aan andere zorgorganisaties. Uiteindelijk zal de blauwdruk sectorbreed beschikbaar komen. Want de bedoeling is dat straks iedere flexwerker in Nederland over de juiste info beschikt vóór en tijdens de eerste dienst op een nieuwe locatie. Projectmanager Martin van Veluw : “Op die manier zijn de medewerkers optimaal geïnformeerd en kan het werk ontspannen worden gedaan.”