Innovatieve robotica oplossingen voor de zorg

24 mei 2023
Zorgbots-Kickoff
Robotica
Nieuws

Het is geen nieuws dat de werkdruk in de zorg almaar groter wordt. De rijzende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt nopen de zorgsector tot creatieve en innovatieve, technologische oplossingen. Inmiddels is al diverse keren aangetoond dat robotica daar ook een rol bij kan spelen. ZorgBOTS is een project om de impact van robotica op het dagelijkse werk van zorgprofessionals en het bieden van persoonlijke zorg aan te tonen.

Robotica maakt de zorg niet alleen efficiënter door bepaalde (rand)taken die nu nog door mensenhanden gedaan worden, door robots uit te laten voeren. Denk bijvoorbeeld aan niet-patiëntgebonden taken waardoor de zorgprofessional meer focus kan leggen op ‘zorg aan het bed’.

Robots kunnen ook helpen bij het bieden van meer persoonlijke zorg. Een goed voorbeeld daarvan zijn de sociale robots zoals die al binnen de ouderenzorg al ingezet worden. Deze robots zorgen, omdat ze door de patiënt zelf gebruikt worden, voor meer zelfredzaamheid en eigen regie.

ZorgBOTS project

Binnen het ZorgBOTS project zullen zullen hightech en zorg intensief samenwerken om te laten zien welke impact robotica kan hebben op het dagelijks werk van zorgmedewerker en patiënt. Samen met digitaliseren kunnen technologische ontwikkelingen een oplossing bieden om complexere zorgvraagstukken aan te pakken.

ZorgBOTS kijkt met ook naar de mogelijkheden die robotica biedt voor het overnemen van randtaken van zorgprofessionals. Het verplaatsen van goederen bijvoorbeeld. Werkzaamheden die nodig zijn, maar die als ze uitgevoerd worden door zorgmedewerkers, ten koste gaan van de directe aandacht voor de patiënt. Daarnaast ligt de focus van het project ook op het inzetten van robotica in het hart van de zorg. Bijvoorbeeld door een robot in te zetten om patiënten en cliënten te wassen en verzorgen.

Robotica in de zorg

Zoals gezegd worden robots ook al op diverse plekken binnen de zorg in Nederland ingezet. De onlangs bij het OLVG geïntroduceerde bloedprikrobot is een goed voorbeeld van het robotiseren van herhalende taken waardoor de zorgmedewerkers meer tijd krijgen voor andere belangrijke zorgtaken.

Ook de operatierobot is in steeds meer OK's te zien. In sommige ziekenhuizen al meer dan 10 jaar. En binnen de ouderenzorg zijn eveneens al diverse voorbeelden bekend waarbij sociale robots zorgmedewerkers ondersteunen. Onderzoek toonde aan dat meer dan 85 procent van de gebruikers (cliënten) daar baat bij heeft.

Inzet robotica verder stimuleren

Toch zijn de initiatiefnemers van ZogBOTS van mening dat de Nederlandse zorgsector vooralsnog terughoudend is als het gaat om het inzetten van robotica. Daarom willen zij middels dit project de adoptie van robotica in de Nederlandse zorg een boost te geven.

Met ZorgBOTS moet we de toepassing van robotica in de zorgpraktijk gestimuleerd worden. De beoogde concrete resultaten zijn daar direct aan gerelateerd:

  • Ontwikkeling en (virtuele) demonstratie in de praktijk van een robotoplossing voor het
    wassen van patiënten/cliënten
  • Ontwikkeling en demonstratie in de praktijk van een robotoplossing voor logistieke taken
  • Communicatie en disseminatie om zoveel mogelijk belanghebbenden te informeren

Het project heeft daarnaast de ambitie om de werkdruk van zorgpersoneel te verlagen en de sector in staat te stellen het hoofd te bieden aan de groeiende zorgvraag; en meer gepersonaliseerde zorg te kunnen bieden aan patiënten in ziekenhuis of langdurige zorg.

Projectpartners

High Tech NL Robotics (Eindhoven), Mijzo (Waalwijk), High Tech Alliance (Schijndel), TNO Healthy Living (Leiden), Starnus Technology B.V. (Eindhoven), Venamics (Oeffelt), Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven), CIC (Care Innovation Center West-Brabant, Roosendaal), Breda Robotics (Breda), ondersteund door Berenschot.