Investeringen Zilveren Kruis in zorgtransformatie

24 januari 2023
Digitale-Zorg-0112
Financiën
Nieuws

In de periode 2019-2022 stelde Zilveren Kruis 120 miljoen aan zorgaanbieders beschikbaar ten behoeve van noodzakelijke zorgtransformatie. Daarnaast investeert Zilveren Kruis via drie stichtingen al jarenlang in innovatieve projecten, zoals de draagbare kunstnier en Coöperatie Flexdokters

“Aan de ene kant is er een tekort aan zorgpersoneel. Aan de andere kant worden we met z’n allen steeds ouder en gaan daardoor vaker naar de dokter. Vandaar dat we op verschillende manieren investeren om de zorg slimmer te organiseren. We blijven verbeteringen mogelijk maken, zoals ook beloofd met het Integraal Zorgakkoord. Binnenkort kunnen zorgaanbieders transformatiegelden 2023 bij ons aanvragen.”, zegt Peter Langenbach, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis.

Investeren in zorgtransformatie

Maar liefst 45 van de 76 ziekenhuizen hebben inmiddels transformatiegeld ontvangen. Het leeuwendeel daarvan was bestemd voor de regio’s Drenthe en Amsterdam. Echter, ook in de kernregio’s van Zilveren Kruis; Flevoland, Friesland, ’t Gooi, Utrecht en Zwolle werden de nodige goede stappen gezet.

Volgens Langenbach zijn er ontzettend goede verbeterinitiatieven die samen met patiënten en mantelzorgers tot stand komen. Initiatieven waarbij zorgaanbieders samenwerken en soms zorg overdragen. “Dat lijkt logisch, maar het vraagt om anders denken en doen. Van iedereen. Ook van ons.” Dat betekent dat er soms lastige keuzes gemaakt moeten worden maar Langenbach hoopt dat er dit jaar in gezamenlijkheid mooie vervolgstappen gezet kunnen worden.

Zeventien regionale huisartsenorganisaties ontvingen in 2022 ICT-gelden waarmee zij de huisartsen(praktijken) die bij hen zijn aangesloten op verschillende manieren hebben ondersteund.  Zowel door digitalisering in de praktijk, als door het verbeteren van (veilige) gegevensuitwisseling met andere zorgaanbieders en telemonitoring.

Thuis herstellen en zorg op afstand

De patiënt thuis laten herstellen is waar het Amsterdamse OLVG in 2019 mee is gestart door middel van de Virtual Fracture Care methode. Dit impliceert dat patiënten met een simpele breuk niet meer terug hoeven te komen na hun bezoek aan de SEH. In plaats van gips krijgen zij een brace of drukverband.

Vervolgens is er een handige app die hen helpt bij het herstel door hen te voorzien van informatie, een behandelplan en oefeningen. In de afgelopen jaren hebben ruim twintig ziekenhuizen deze werkwijze overgenomen en de verwachting is dat er in 2023 nog meer zullen volgen.

Dat de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis hoeft, is een innovatie die vanuit Carinova is gestart. Met behulp van een smart glass - een computer met camera die als bril op het hoofd wordt gedragen – bekijkt de wijkverpleegkundige onder toeziend oog van de wondconsulent in het ziekenhuis de wond en hoeft de patiënt daarvoor dus niet meer naar het ziekenhuis te komen. Dit gebeurt onder toeziend oog van de wondconsulent in het ziekenhuis. “Mooi is dat veel wijkverpleegkundigen zeggen dat hun werk hierdoor leuker te vinden,” aldus Langenbach.

Netwerkcommunicatie

Met cBoards is voorzien in een online platform waarop zorgverleners zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, apothekers en specialisten samenwerken aan de zorg rondom een patiënt. Maar ook mantelzorgers en de patiënten zelf kunnen via dit platform onderling communiceren.

Daarvoor geven de patiënt en de zorgprofessional toestemming voor het veilig delen van medische gegevens. Er zijn boards voor acute zorg, diabetes zelfmanagement, COPD zelfmanagement, gecombineerde leefstijl interventie, glucosedagboek, hartfalen, longzorg, medicatiebeoordeling, ouderenzorg en palliatieve zorg.