Search
Close this search box.
Search

Kansen en voetangels bij datagedreven zorg

Digitale kanalen waarmee contact wordt onderhouden met patiënten hebben zich in hoog tempo ontwikkeld. Tevens wordt de zorg steeds meer datagedreven. Big data worden, bijvoorbeeld met AI-tools, gebruikt voor het optimaliseren van de zorglogistiek, maar helpen ook bij slimmere klinische beslissingen. Voorspellende analyses met grote praktische waarde kunnen dankzij al die data steeds beter worden gemaakt. Datagedreven zorg biedt kortom grote kansen, maar er zijn volgens Kees Wesdorp en dr. Reed Omary ook voetangels en klemmen.

Het ontsluiten van de kracht van big data en voorspellende analyses biedt in de zorgsector grote kansen. Onder meer kan de logistiek worden geoptimaliseerd, de geboden kwaliteit van zorg kan omhoog, een snellere handelingssnelheid wordt mogelijk en de kosten kunnen omlaag. Door al die snelle ontwikkelingen op het gebied van datagedreven zorg, ontstaan er snel nieuwe realiteiten.   

Big data

Gegevens helpen bijvoorbeeld niet alleen bij efficiency, maar ook bij preventie en het sneller voorspellen van ziekten. Het ontsluiten van de kracht van big data zorgt voor een nieuwe realiteit voor het zorgmanagement. Voorbeelden waarbij data ingezet worden voor analyses of ondersteuning van diagnostiek vinden we onder meer bij de behandeling van darmkanker, het analyseren van beeldmateriaal van radiologie en op een ontelbaar ander aantal fronten.

Door tal van ontwikkelingen op het gebied van datamanagement, digitalisering, thuismonitoring, AI en andere factoren zijn er steeds meer data beschikbaar en kan er meer operationele efficiency ontstaan. Het gebruik van gegevens is een belangrijk onderdeel geworden voor de beleidmakers in de gezondheidszorg die de zorg willen verbeteren. 

Groot potentieel datagedreven zorg

Datagedreven zorg biedt interessante kansen in de gezondheidszorg en kan voor innovatie zorgen. Kees Wesdorp, Chief Business Leader van Philips Precision Diagnosis, vindt dan ook dat het effectieve gebruik van gegevens een belangrijk deel is geworden van het werk in de gezondheidszorg. Ze kunnen vooral doeltreffend worden ingezet om de organisatorische crises aan te pakken en de zorg uit te breiden en te verbeteren. “In de gezondheidszorg zijn deskundigen ervan overtuigd dat de schat aan kritieke, hoogwaardige gegevens die ze binnen handbereik hebben, een groot potentieel kan ontsluiten.”

Voetangels

Maar voetangels op het terrein van datagedreven zorg liggen er ook. Denk aan grote belemmeringen die er zijn om gegevens uit te wisselen door talloze voorschriften omtrent privacy maar ook technologische beperkingen voor data-uitwisseling spelen een rol.

Dr. Reed Omary, voorzitter Radiologie, Universitair Medisch Centrum Vanderbilt, zegt in een interview op de website van Philips als volgt: “Gegevensbeveiliging en privacy blijven cruciale factoren voor de beleidsmakers, omdat ze het vertrouwen in voorspellende analyses bij personeel en patiënten willen bevorderen. Hoewel men vertrouwen heeft in de waarde van data, blijven beleidsmakers in de gezondheidszorg gefrustreerd door aanhoudende belemmeringen voor effectief datagebruik, waaronder silogegevens (51%) en infrastructuurbeperkingen (23%).

Meer balans nodig

Een andere voetangel bij het realiseren van optimale datagedreven zorg is het zorgen voor optimale cybersecurity, een onderwerp dat natuurlijk overlapt met het voorgaande thema. Cyberaanvallen zijn steeds vaker gericht op de gezondheidszorg. Twintig procent van beleidsmakers noemt zelfs zorgen over gegevensprivacy en beveiliging één van de grootste belemmeringen voor het optimaal benutten van gegevens. Tevens wordt gesteld dat betere systemen en protocollen voor gegevensbeveiliging en privacy de beste manier zijn om hun vertrouwen in voorspellende analyses te versterken, in zowel klinische (38%) als operationele (35%) instellingen.

Een ander probleem in deze datagestuurde wereld is dat slechts 19% van alle beleidsmakers in de zorg alle interne expertise in huis hebben om de beschikbare data optimaal te benutten. Een grotere beschikbaarheid van dataspecialisten is voor vele van hen dan ook een uitdaging. Uiteindelijk is het de kunst om de voordelen van datagestuurde gezondheidszorg in goede balans te brengen met de gesignaleerde voetangels. Hoe dat zou kunnen vertellen Kees Wesdorp en Dr. Reed Omary in interessante opgenomen gesprekken. Wie dieper in de materie wil duiken kan er hier en hier nog naar luisteren.

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?