KiBG Kennisnet moet ggz-professional meer handvatten bieden

9 maart 2023
Vrouw-laptop-blij
GGZ
Nieuws

KiBG is een netwerk- en kennisorganisatie binnen de kortdurende generalistische ggz. Doel van de stichting is het bevorderen van het creëren, delen en gebruiken van kennis over het specialisme binnen de ggz. KiBG faciliteert hiertoe samenwerking en kennisdeling tussen partijen op het gebied van generalistisch kortdurend behandelen binnen de ggz.

Introductie KiBG Kennisnet

In dit kader heeft de stichting nu KiBG Kennisnet geïntroduceerd. Dit moet hét portaal worden voor vakkennis en inspiratie over de kortdurende generalistische ggz. Ggz-professionals krijgen onder andere interviews, video's, tips & tools aangereikt om hun behandeling te kunnen verbeteren. Zo wil KiBG antwoorden geven op vragen zoals:

  • Welke behandelmethodieken passen binnen de kortdurende generalistische GGZ?
  • Hoe kan ik handen en voeten geven aan oplossingsgericht werken of samen beslissen?
  • Waar op het web vind ik goede vormen van psycho-educatie waar ik mijn cliënten op kan wijzen?

Aansluitende thema’s

Thema’s en tags op het platform ondersteunen bij het vinden van gezochte informatie of geïnspireerd te raken door nieuwe voorbeelden en ideeën. De informatie op Kennisnet is ingedeeld in thema’s die aansluiten bij de belangrijkste kenmerken van de kortdurende generalistische GGZ:

  • Focus op kracht – over onder meer positieve gezondheid en oplossingsgericht werken.
  • De cliënt aan zet – met tips en suggesties die je de cliënt mee kan geven waar hij zelfstandig mee aan de slag kan.
  • Samenwerken – over samenwerking met andere disciplines en (onder meer) het sociale domein.
  • Digitalisering - digitale innovaties, methodieken, apps of e-health modules die het online behandelen makkelijker maken.
  • Behandelmethodieken – over behandelprotocollen of methodieken die passen binnen een kortdurende behandeling.
  • Therapeutische houding – praktische voorbeelden over verwachtingenmanagement, evalueren, bijstellen en samen beslissen.

Bredere doelgroep

KiBG Kennisnet richt zich in eerste instantie op behandelaren binnen de ggz. De informatie op het platform is volgens stichting echter ook interessant voor een bredere doelgroep: managers, beleidsmakers en andere zorgprofessionals.

De inhoud van KiBG Kennisnet komt ook vanuit het ggz-veld, benadrukt de stichting. ‘Als beheerder van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ ziet en hoort Stichting KiBG veel inspirerende voorbeelden over hoe aan deze krachtgerichte vorm van zorg in de praktijk invulling wordt gegeven. Die inzichten en inspiratie maken we graag voor iedereen (beter) toegankelijk via KiBG Kennisnet.’