Knelpunten bij dossieroverdracht JGZ

9 maart 2023
dossieroverdracht
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Dagelijks worden er binnen de JGZ digitale dossiers overgedragen tussen verschillende JGZ-organisaties via een dossieroverdracht bericht (DOB). Het doel van de DOB is dat het digitaal dossier (DD JGZ) van de ontvangende JGZ-organisatie de informatie van de verzendende JGZ-organisatie in zijn DD JGZ krijgt. In de praktijk gebeurt dit onvoldoende en staat vaak alle informatie in een PDF.

Na het plaatsen van een oproep van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) om knelpunten te delen, heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van knelpunten. Iedere JGZ-organisatie registreert informatie over jeugdigen in een digitaal dossier (DD JGZ). Landelijk is afgesproken dat dit gebeurt in registratie-elementen conform de BasisDataSet JGZ (BDS JGZ). Partijen uit geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg hebben in 2016 al een dataset samengesteld om de overdracht naar jeugdgezondheidszorg te realiseren.

Continuïteit en kwaliteit

Voor de continuïteit en kwaliteit van de JGZ zijn uniforme en gestructureerde digitale dossiers een belangrijk hulpmiddel. Bovendien maakt standaardisering het DD JGZ overdraagbaar. Dit overdragen van het DD JGZ gaat via het dossieroverdracht bericht (DOB). De informatie die in BDS-elementen staat wordt overgedragen naar de BDS-elementen bij de ontvangende JGZ-organisatie. Informatie uit andere niet-BDS registratie-elementen komt in een PDF.

Dit impliceert dat de ontvangende JGZ-organisatie in zijn DD JGZ alle informatie ontvangt die in BDS-elementen geregistreerd staat. Daardoor wordt het DD JGZ als het ware met terugwerkende kracht gevuld, zodat de JGZ-professional informatie makkelijk kan terugvinden in het DD JGZ, in plaats van dat informatie gezocht moet worden in een PDF. Helaas blijkt in de praktijk dat dit onvoldoende gebeurt en dat alle informatie in een PDF staat.

Knelpunten bij dossieroverdracht

Op de website van het NCJ staan een aantal knelpunten genoemd die aan het licht kwamen. Daaronder problemen met overdragen van dossiers met risicomeldingen (multisignaal). Ondanks dat een risicomelding is afgemeld, kan het dossier niet worden overgedragen via LSP en moet het via Zorgmail. Zeker voor deze aandacht-dossiers is dat zeer vervelend en niet wenselijk. Een ander knelpunt is dat niets wordt overgenomen en dat alles naar een PDF gaat. Daardoor is er geen informatie over een kind, ouders, gezin en moet alles handmatig worden overgenomen. Handmatig samenvatten is bovendien ook aan de orde doordat het ene systeem niet synchroniseert met het andere systeem.

Genoemd wordt ook dat PDF-bestanden onoverzichtelijk zijn en dat de opbouw verschilt per leverancier. Hierdoor worden belangrijke dingen vaak over het hoofd gezien. De opbouw van het dossier is dan erg onlogisch. Dit komt de dossieroverdracht niet ten goede.

Als eerste softwareleverancier is Gino inmiddels over op de nieuwe versie van de BDS JGZ. Daarmee zijn er nu twee verschillende DOB-berichten. Een DOB gebaseerd op BDS-versie 3.2.7 en een DOB gebaseerd op BDS-versie 4.0.1. Wanneer een JGZ-organisatie die de Gino-applicatie gebruikt een dossier overdraagt naar een JGZ-organisatie van een andere softwareleverancier, vindt er een conversie plaats van BDS-versie 4.0.1 naar BDS-versie 3.2.7. Bij JGZ-organisaties die werken met BDS-versie 3.2.7 en een dossier overdragen aan een JGZ-organisatie die werkt met BDS-versie 4.0.1, vindt er ook een conversie plaats. In de testomgeving zijn deze conversies getoetst.

Omdat het NCJ graag knelpunten wil blijven verzamelen, is het verzoek deze via deze link door te geven.