Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

KNMG wil duidelijkheid scheppen in rechten, plichten’ artsen en gegevens’

Er zijn nog veel onduidelijkheden over rechten en plichten van artsen op het gebied van omgang met patiënt- en medische gegevens. Vragen zoals: mag een patiënt geluidsopnamen maken in de spreekkamer? Is een arts verplicht om op gezag van de officier van justitie patiëntgegevens te verstrekken? Heeft de gemeente recht op een kopie van een medisch dossier in het kader van de Wmo?

Het omgaan met vertrouwelijke medische gegevens blijft in concrete situaties vaak lastig, zo stelt koepelorganisatie KNMG. In de afgelopen jaren waren er verschillende wijzigingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie. Maar ook in de zorg en samenleving veranderde er veel. Zoals de opkomst van social media en andere nieuwe technieken.

Reden voor de koepelorganisatie om op 11 april in Utrecht het symposium Arts en recht te organiseren. Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

•    Gebruik van gegevens in juridische procedure
•    Overdracht van medische gegevens in de huisartsenzorg
•    Gebruik gegevens bij zorg aan ouderen
•    Informatie rond de zorg voor minderjarigen
•    Opnemen van gesprekken door patiënten
•    Gebruik gegevens bij indiceren en beoordelen
•    Social media: kansen en valkuilen
•    Gegevensverwerking in het kader van arbeid, arbeidsverzuim en re-integratie
•    Toezicht en handhaving bij mogelijke fraude

Handreiking ‘opnemen gesprekken’

Vorig jaar kwam de artsenorganisatie al met een handreiking over het onderwerp ‘ opnemen van gesprekken in spreekkamer’. De brancheorganisatie stelde destijds dat de behoefte hieraan groot was. Dat bleek ook uit een enquête onder medisch specialisten naar aanleiding van een brief die VWS-minister Edith Schippers naar de Tweede Kamer had gestuurd.

In deze brief stelde Schippers dat patiënten het recht hebben opnames te maken en dat ze dit toejuicht. Zij denkt dat het maken van een opname via bijvoorbeeld de smartphone de patiënt kan helpen om de informatie van de arts beter te onthouden en te delen met zijn naasten.
 
De enquête bevestigde volgens de KNMG het beeld dat artsen verdeeld over de voor- en nadelen van de telefonische opname van het gesprek. Driekwart van de medisch specialisten stelde in de nu gepubliceerde enquête de mogelijke verspreiding van de gespreksopname via internet of social media als een groot risico te zien. Men heeft behoefte aan duidelijke richtlijnen voor het opnemen van het gesprek.

Actualisatie omgang medische gegevens

In september kwam de artsenkoepel verder nog met een actualisatie van de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’. De richtlijn werd toen aangepast op de recente wetgeving en jurisprudentie, zoals de inwerkingtreding van de Wkkgz, de komst van de Jeugdwet en het gebruik van Whatsapp.

De handleiding moet artsen duidelijkheid geven over de regels rond uitwisseling en opslag van medische gegevens. De richtlijn geeft advies over verschillende situaties waarvoor de arts kan komen te staan. Deelnemers aan het KNMG-symposium Arts en recht krijgen een gedrukt exemplaar van de KNMG Richtlijn omgaan medische gegevens.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen