Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Kompas voor passende zorg thuis, in de wijk en verpleeghuis

Tot 1 december 2023 krijgen zorgaanbieders, beroepsgroepen, cliëntenvertegenwoordigers, zorgkantoren en -verzekeraars extra tijd om het Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan, thuis, in de wijk en verpleeghuis’ te concretiseren. Zorginstituut Nederland heeft het besluit genomen om de betrokken partijen extra tijd te gunnen voor passende zorg. Dit besluit volgt na de aanbieding van het Generiek kompas uit maart 2023 en de bestuurlijke gesprekken die het Zorginstituut daarna heeft gevoerd.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het Generiek kompas gaat over verpleeghuiszorg én over passende zorg en ondersteuning thuis en in de wijk: ouderenzorg, wijkverpleging en sociaal domein. Voor ouderen en specifieke doelgroepen zoals mensen met niet-aangeboren hersenletsel, Korsakov, Huntington, Parkinson en jonge mensen met dementie. Inmiddels is er positieve en breed gedragen visie om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te verbeteren en beter af te stemmen op de behoeften van de cliënt. Concrete plannen en afspraken moet nog gemaakt worden over hoe deze visie in de praktijk gebracht zal worden.

“We zijn positief over het resultaat dat partijen in korte tijd hebben bereikt in de beweging naar passende zorg en ondersteuning thuis, in de wijk en in het verpleeghuis. Kwaliteit van bestaan is het uitgangspunt. Deze extra tijd is belangrijk om de ingezette beweging naar passende zorg, die al uit het Generiek kompas spreekt, concreet te kunnen maken”, zegt voorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut.

Generiek kompas voor passende zorg

Het Generiek kompas biedt de mogelijkheid om op een vernieuwende manier naar kwaliteit te kijken en de zorg en ondersteuning rondom de cliënt te organiseren en te vormen. Voor patiënten, cliënten en hun naasten zal het kompas dienen als een duidelijke gids om te begrijpen wat zij nodig hebben en wat zij kunnen verwachten van de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. Bovendien biedt het kompas hen handvatten om afspraken te maken over hun eigen rol in het zorgproces. Het Generiek kompas is volledig in lijn met het Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) programma en de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het IZA wordt alom gezien als uitgangspunt voor passende zorg.

Het Zorginstituut vraagt de betrokken partijen om op korte termijn een gedragen procesvoorstel voor de concretiseringsslag te maken. Het Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’, inclusief meetinstrumenten, moet uiterlijk 1 december 2023 klaar zijn. Lea Bouwmeester zal als onafhankelijk voorzitter dit proces begeleiden. Indien het Generiek kompas voldoet aan de gestelde eisen, zal het naar verwachting vanaf 1 januari 2024 worden opgenomen in het Register door het Zorginstituut. Het kompas zal dan het huidige Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, het addendum en het relevante deel van het Kwaliteitskader Wijkverpleging kunnen vervangen.

Betrokken partijen

Bij het kompas zijn of worden nog betrokken, zijn: KBO-PCOB, ANBO, MantelzorgNL, de Raad van Ouderen, Koepel Gepensioneerden, Patiëntenfederatie Nederland, LOC Waardevolle zorg, Sociaal Werk Nederland, BPSW, Nederlands Instituut van Psychologen, V&VN, Verenso, ActiZ, Zorgthuisnl, SPOT, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, CIZ, Academische werkplaatsen, ZonMw, Vilans, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheid en Jeugd, de gemeente Den Haag en een huisarts met verbinding naar LHV.

Over Zorginstituut Nederland

Het hebben van een zorgverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Om ervoor te zorgen dat goede zorg voor iedereen beschikbaar blijft, is het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering een belangrijke taak van de overheidsorganisatie Zorginstituut Nederland. Hierbij worden soms complexe keuzes gemaakt om de zorg toegankelijk te houden voor iedereen in Nederland, zowel nu als in de toekomst.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen