Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Kort zorgnieuws: betere patiëntreis, innovatieve corona-testen

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In het kort zorgnieuws van deze week aandacht voor een meer informatieve patiëntreis in de Gelre Ziekenhuizen; kabinetsinvesteringen in innovatieve sneltesten; samenwerking tussen het St. Jansdal en huisartsen voor thuismonitoring van corona-patiënten; een bovenregionaal convenant in Noord-Brabant en Limburg voor digitale uitwisseling van recepten.

Gelre breidt pilot Medify uit

De afdeling Biometrie in beide locaties van Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn, Zutphen), bereidt voortaan patiënten voor op een afspraak voor onderzoek rondom duizeligheid of slaapproblemen. Dit gebeurt in samenwerking met Medify. Middels een digitale voorlichtingsmodule kan de patiënt met behulp van foto- en videobeelden het volledige onderzoekstraject thuis beleven. Ook ontvangt de patiënt instructies ter voorbereiding op het onderzoek. Daarbij biedt Medify de mogelijkheid voor digitale vragenlijsten, waardoor ook de zorgverlener optimaal voorbereid is op de komst van de patiënt.

“Met de inzet van Medify slaan we een kwaliteitsslag voor onze patiënten”, stelt Joke Roorda aan, laborant van afdeling Biometrie. Het is na de MDL/Endoscopie de tweede afdeling binnen Gelre die Medify in gebruik neemt. Hierna volgt nog de POS (Pre-operatieve Screening) op beide locaties, vult Miriam Poortman, manager Biometrie en Domeineigenaar eHealth & Zorglogistiek, aan. “Dan hebben we drie pilotafdelingen, waarvan we de resultaten meenemen in een overall analyse om de mogelijkheid te onderzoeken of deze toepassing binnen Gelre breder uitgerold kan worden.”

Investering in innovatieve testen corona

Minister Hugo de Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij met Loveland, aanbieder van commerciële corona-testen, in overleg is voor de bouw van XL-teststraten. Hier moet testcapaciteit gerealiseerd worden met behulp van innovatieve sneltestmethoden, zoals LAMP en ademtesten (zoals de e-nose). Loveland is momenteel als enige aanbieder geselecteerd door Stichting Open Nederland, iets dat kwaad bloed heeft gezet bij andere aanbieders. Vanaf 1 mei kunnen ook andere commerciële aanbieders zich inschrijven op een open aanbestedingstraject.

Het kabinet heeft 1,1 miljard euro begroot voor het toegangstesten tot en met eind augustus 2021. Hiervan zal totaal zo’n 900 miljoen euro via de Stichting lopen voor realisatie en exploitatie van toegangstesten. Het resterende bedrag is bestemd voor de kosten van antigeentesten en de opbouw van XL-straten voor de ademtesten en LAMP. In deze kostenraming is meegenomen: exploitatie en bouwen teststraten, personeelskosten, ICT-infrastructuur, opleidingen en trainingen, een callcenter en geld voor onderzoek en begeleiding in de testfase.

Thuismonitoring corona-patiënten

Het St Jansdal (Harderwijk, Lelystad) werkt samen met huisartsen in de regio voor corona-zorg. Na een korte opname in het ziekenhuis kan een patiënt, na overleg met de huisarts, de behandeling thuis voortzetten, aldus internist-infectioloog Ouafae Karimi. Dagelijks geven de thuispatiënten meetgegevens via een app door aan het monitoringscentrum van het ziekenhuis. Dit is 24/7 uur bereikbaar. Als de gezondheid van een patiënt achteruit gaat of er toenemende klachten zijn, onderneemt het ziekenhuis direct actie. Karimi: “Vanuit het ziekenhuis zijn veel zorgverleners betrokken bij de zorg thuis, zoals verpleegkundigen, zaalartsen, internisten en longartsen.”

Een aantal huisartsen heeft actief meegedacht met het ziekenhuis om coronapatiënten op een veilige manier thuis te kunnen laten uitzieken. Een goede samenwerking met de thuiszorg en wijkverpleging is daarbij onmisbaar, vertellen huisarts Alja Sluiter (Harderwijk) en Ruth Veenvliet (Lelystad). “Uiteindelijk is thuis voor iedereen de fijnste plek om te herstellen. Daar werken wij huisartsen graag aan mee.” De eerste patiënten hebben met succes behandeling thuis gehad.

Overkoepelend convenant digitaal recept

Om digitaal verzenden ook buiten de Brabantse regiogrenzen mogelijk te maken, is een Gezamenlijk Convenant opgesteld voor de zorgregio’s Oost-Brabant, Midden-Limburg, Midden-Brabant en West-Brabant. Met het convenant is digitale verzending van e-recepten tussen de regio’s een feit. Het RZCC is het regionaal zorgcommunicatiecentrum en aanspreekpunt voor zorgcommunicatie in de regio Zuidoost-Brabant. Het heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van patiëntenzorg in de regio door het initiëren, faciliteren en stimuleren van elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en de patiënt.

Het convenant, opgesteld in overleg met ziekenhuizen, openbare apothekers, GGZ-instellingen en zelfstandige klinieken, stelt dat het digitale medicatievoorschrift wordt beschouwd als volwaardig recept. Daarnaast respecteert het de huidige werkwijzen en biedt het ruimte voor een overgang naar de nieuwe medicatiestandaard, Medicatieproces 9.0. Hiermee is de veiligheid gewaarborgd en de voorschrijver van medicatie altijd herleidbaar. Het gezamenlijk convenant, een landelijke primeur, is het resultaat van de inzet van RZCC in samenwerking met REN. RZCC en REN zijn als regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) verantwoordelijk voor het faciliteren van veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en tussen zorgverleners en burgers in de genoemde regio’s.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen