Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Kuipers ontvangt rapport over oncologische netwerken

Minister Kuipers ziet de grote kracht van oncologienetwerken. Tegelijkertijd signaleert hij nog de nodige uitdagingen op het gebied van samenwerking en het ontwikkelen van een fundamentele technologische infrastructuur. “We eindigen nu in de middenmoot met deze netwerken terwijl de top 3 in Europa mogelijk is”, aldus Ernst Kuipers van VWS. De minister benadrukt dat het nu echt tijd is om te kiezen. ‘Doe waar je goed in bent en laat wat een ander beter kan. Er moeten grote stappen gezet worden en dat betekent versterking van de netwerkvorming. Waar de patiënt ook binnenkomt, we moeten garanderen dat de patiënt de beste zorg krijgt.’

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Op 22 april ontving Minister Ernst Kuipers van VWS het rapport ‘Oncologienetwerken in beeld’, dat is geschreven in opdracht van de Taskforce Oncologie. Oncologische netwerken verbeteren de zorg voor mensen met kanker, maar er liggen nog grote uitdagingen. Er is urgentie om de samenwerking in en tussen regio’s krachtiger te organiseren om de best mogelijke zorg te realiseren voor iedere patiënt met kanker. ‘De oncologienetwerken kunnen de komende jaren hét voorbeeld zijn van de ontwikkeling van netwerkzorg in Nederland’, stelde Karin Mondriaan, voorzitter van de Taskforce Oncologie.  

Toekomstbestendige oncologische zorg

In het rapport Oncologienetwerken in beeld komen Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), het Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Platform Oncologie SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten (FMS-SONCOS) aan het woord. Ze zien dat er vooruitgang is geboekt sinds de eerste netwerkinventarisatie in 2018. Samenwerking in regionale netwerken tussen zorgorganisaties en professionals van verschillende disciplines is essentieel, wil de oncologische zorg in Nederland toekomstbestendig worden en tot de Europese top (blijven) behoren.

ICT-infrastructuur blijft bottleneck

Het ontbreken van een goede ICT-infrastructuur voor de digitale uitwisseling van gegevens is een groot struikelblok dat samenwerking in netwerken sterk belemmert. Het is anno 2022 nog steeds veel te omslachtig om de medische gegevens van de patiënt op tijd en op de juiste plek beschikbaar te hebben. Het adequaat kunnen delen van data is bovendien van groot belang om de medische kennis vooruit te brengen. Minister Kuipers noemt dan ook expliciet de elektronische gegevensuitwisseling als uitdaging die hij wil helpen oplossen. Innoveren in de zorg betreft het ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten, diensten of werkwijzen die aansluiten op de behoeften van de cliënten, familie en medewerkers van de zorgorganisatie. Technologie wordt gezien als één van de oplossingen voor het realiseren van kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg en voor het oplossen van het personeelstekort.

Innoveren met technologie vraagt regionale zorgagenda

Innoveren met technologie blijft complex. De Commissie Werken in de Zorg adviseert daarom om vanuit een gemeenschappelijke regionale innovatieagenda de implementatiekracht te bundelen. In Nederland zien we in toenemende mate dat zorgorganisaties, veelal samen met kennis- instellingen, onderwijsinstellingen en/of bedrijven, samenwerken in ‘innovatienetwerken’. Enkele voorbeelden van innovatienetwerken expliciet gericht op technologie zijn: de Kerngroep Zorg- technologie van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg; Anderswerkenindezorg, Zorgconnect Limburg; Care Innovation Center; Digital Health Center (DHC); Slimmer Leven.

Transparant delen van data netwerken gaat beter

Goed nieuws is dat het transparant delen van data in netwerken is toegenomen. Ook is er op netwerkniveau meer aandacht voor de ervaringen van patiënten rond hun gezondheid en de zorg die zij ontvangen. Daarnaast is er meer aandacht voor doelmatigheid en worden stappen gezet richting waardegedreven zorg. Het merendeel van de patiënten blijkt bereid te reizen als dat voor hun kankerbehandeling nodig is. Ook is het aantal oncologische samenwerkingen is de afgelopen vier jaar ongeveer verdubbeld en er zijn goede ontwikkelingen binnen en tussen oncologienetwerken die de kwaliteit van zorg verbeteren.  

Beste mogelijke oncologische zorg

Mensen met kanker moeten kunnen rekenen op de best mogelijke zorg volgens de laatste medische inzichten, ongeacht het ziekenhuis waar ze met hun klachten binnenkomen. Daarvoor hebben patiënten informatie nodig om zo goed mogelijk keuzes te maken over hun gezondheid, ziekte en passende zorg. NFK dringt daarom aan op openbare, eenduidige en uniforme informatie over de kwaliteit en het functioneren van de netwerken. Cruciaal voor de ontwikkeling van waardegedreven zorg in oncologienetwerken is ook dat ziekenhuizen informatie over uitkomsten en kosten kunnen én mogen delen. Daarmee kunnen zij de zorg zo inrichten dat het netwerk de best mogelijke zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten levert.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Reageer

Eén reactie op “Kuipers ontvangt rapport over oncologische netwerken”

  1. Rapportage ‘Oncologienetwerken in beeld’. Ik lees: “Het is anno 2022 nog steeds veel te omslachtig om de medische gegevens van de patiënt op tijd en op de juiste plek beschikbaar te hebben. Het adequaat kunnen delen van data is bovendien van groot belang om de medische kennis vooruit te brengen.” Niet in beeld dus?

    Waar organisaties in ketens denken en eigen portalen en apps hebben, leven mensen in netwerken. Die mens is de enige constante in alle zorgprocessen, kent als enige zijn unieke sociale en professionele netwerk en heeft veel belang bij zijn gegevens en het tijdig, veilig en gecontroleerd beschikbaar zijn en kunnen delen daarvan.

    Voor het eerst krijgen mensen een eigen digitaal hulpmiddel. Een gezondheidsplatform (PGO) dat hen regie geeft, waarmee eigen behoeften in beeld komen (Positieve Gezondheid), dat leefstijl, zelfmanagement en monitoring ondersteunt, de beschikking geeft over gegevens, duiding en context-informatie en digitale communicatiemogelijkheden in persoonlijke (dynamische) zorgnetwerken. Dat omvat natuurlijk naasten, lotgenoten, ervaringsdeskundigen én professionals/zorgaanbieders. Meer dan zorg …

    Gegevens die mensen ook zelf kunnen verzamelen, registreren en delen. Deze geïntegreerde gegevens vormen de basis voor gepersonaliseerde zorg, onderzoek en ontwikkeling.

    En dit geldt niet alleen voor oncologie. Stel de mens in staat digitaal samen te werken in zijn of haar persoonlijke zorgnetwerk. Net als via de TUI-app voor zijn vakantie, ookal heeft elke deelnemer – airliner, vliegveld, busonderneming, hotel, excursie, restaurant – zijn eigen portaal en app.

Geef een antwoord

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen