Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Kwart minder doorverwijzingen dan verwacht

Uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat huisartsen vorige week bijna een kwart minder doorverwijzingen uitgeschreven hebben dan normaal in deze periode, zonder corona-uitbraak, verwacht mag worden. Het aantal verwijzingen kwam uit op iets meer dan honderdduizend. De terugloop van het aantal verwijzingen is ook te zien bij zorgvragen die kunnen duiden op kanker.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Uitzondering is de ggz, waar naar schatting juist iets meer verwijzingen voor uitgeschreven zijn dan verwacht. De Nederlandse Zorgautoriteit baseert de cijfers van haar rapportage op data over doorverwijzingen van ZorgDomein, aangevuld met regionale cijfers en trends sinds begin december. In de rapportage wordt wekelijks ook een overzicht gegeven van de gegevens die ziekenhuizen in Zorgbeeld bijhouden over de druk op de zorg vanwege de zorg voor opgenomen coronapatiënten.

Capaciteit voor doorverwijzingen

In de rapportage geven ziekenhuizen aan dat ze op dit moment weer iets meer capaciteit hebben voor het uitvoeren van operaties. Dat wil zeggen dat de operatiecapaciteit deze week iets minder ver afgeschaald hoefde te worden; 46 procent tegenover 50 procent een week geleden.

Het aantal ziekenhuizen dat nog maar deels kritiek planbare zorg zegt te kunnen leveren steeg van 32 procent naar 34 procent. Dit is zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. De beschikbaarheid van reguliere planbare zorg bij ziekenhuizen is daarentegen iets verbetert. Vorige week gaf nog 54 procent van de ziekenhuizen aan niet alle planbare zorg te kunnen leveren. Deze week is dat nog 51 procent. Net als een week geleden geeft nog altijd 97 procent van de ziekenhuizen aan dat ze alle acute zorg kunnen leveren. Bij de overige 3 procent is slechts een deel van de acute zorg beschikbaar.

Gemiddeld moeten IC-verpleegkundigen op dit moment 2,3 patiënten verzorgden. Voor klinieken is dat 3,4 patiënt per verpleegkundige. Die cijfers zijn, vergeleken met een week eerder, gelijk gebleven. Het gemiddeld landelijke ziekteverzuim is gedaald van 7,8 naar 7,7 procent.

Neem contact op met huisarts bij klachten!

De Nederlandse Zorgautoriteit benadrukt dat het ondanks de beperkingen van de coronacrisis belangrijk is om bij gezondheidsklachten contact op te blijven nemen met de huisarts. Die kan vervolgens bepalen wat er nodig is en patiënten zonodig naar een ziekenhuis of zelfstandige kliniek doorverwijzen. Daarnaast zijn er inmiddels voor steeds meer aandoeningen e-health toepassingen voor zorg op afstand beschikbaar.

In december werd bekend dat huisartsen sinds de start van de coronacrisis 12 procent minder patiënten hebben doorverwezen naar vervolgzorg dan verwacht werd. Met andere woorden, tussen half maart en half december hebben meer dan 1,7 miljoen verwijzingen niet plaatsgevonden, of ze zijn uitgesteld.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen