Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Labcodeset nu officieel beschikbaar

Nictiz meldt dat de Labcodeset nu officieel beschikbaar is. De Nederlandse Labcodeset bevat laboratoriumcodes die primair bedoeld zijn voor de communicatie (digitale uitwisseling van gegevens) tussen laboratoriumspecialisten, zorgverleners, onderzoekers en epidemiologen van instellingen voor de volksgezondheid in Nederland en mogelijk ook daarbuiten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Om een patiënt veilig en snel te behandelen, is het essentieel dat laboratoriumresultaten snel beschikbaar en eenduidig zijn. Met de Labcodeset kunnen laboratoriumspecialisten elkaar beter begrijpen en zij kunnen de gegevens in hun informatiesystemen verwerken tot betekenisvolle informatie zonder omrekening of omcodering en op de juiste plaats en in de juiste context.

Met deze Eenheid van Taal in de Labcodeset kunnen aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek in Nederland eenduidig uitgewisseld worden, wat bijdraagt aan betere zorg.

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), Nictiz en het RIVM hebben, samen met een aantal laboratoria, de Nederlandse Labcodeset ontwikkeld.

De Nederlandse Labcodeset bevat codes voor bijvoorbeeld onderzoeken in alle lichaamsmaterialen, infecties, geneesmiddelenspiegels , micro-organismen of resistentiepatronen en is gebaseerd op drie terminologiestelsels: LOINC, SNOMED en UCUM. Sinds januari 2019 erkent het Informatieberaad Zorg de Nederlandse Labcodeset als een belangrijke bouwsteen voor informatie-uitwisseling in het zorgstelsel. De laboratoriumspecialisten zullen hun interne codes gaan koppelen aan de codes uit de Labcodeset voor alle vormen van communicatie naar buiten.

Informatieberaad Zorg erkent Labcodeset

In februari van dit jaar werd de Nederlandse Labcodeset erkend door het Informatieberaad Zorg. De beheersorganisatie van de Nederlandse Labcodeset bestaat uit vier organisaties:

  • De NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde) en NVMM zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
  • Nictiz ondersteunt het beheer vanuit hun terminologiecentrum.
  • Het RIVM ondersteunt het beheer en het gebruik van de Nederlandse Labcodeset vanuit het belang voor de volksgezondheid.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen