Search
Close this search box.
Search

LangeLand, Reinier de Graaf behalen module 2 van VIPP 5

Het LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) en het Reinier de Graaf ziekenhuis (Delft) hebben als eerste ziekenhuizen module 2 van het VIPP 5-programma behaald. Patiënten kunnen bij deze ziekenhuizen vanuit hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) een ingevulde vragenlijst en resultaten van een e-health-toepassing inzien. Afgelopen oktober haalde het Alexander Monro Ziekenhuis als eerste zelfstandige kliniek ook al module 2 van het stimuleringsprogramma.

VIPP 5 werd in 2020 gelanceerd als opvolger van VIPP 1 en 2, eveneens bedoeld voor het stimuleren van digitale gegevensuitwisseling. De focus bij VIPP 5 ligt meer op uitwisseling van informatie tussen zorgaanbieder en patiënt. Het programma bestaat uit drie modules, waarvan module 1 en 3 verplicht zijn:

  • Module 1: De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij Afsprakenstelsel.
  • Module 2: De instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij Afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit de PGO-informatie terugzenden richting de instelling.
  • Module 3: De instelling kan digitaal de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling.

Module 2 bestaat uit 3 subdoelstellingen waarvan tenminste twee van de drie gerealiseerd moeten zijn op 30 juni 2023. Instellingen kunnen kiezen om vragenlijsten beschikbaar te stellen via een PGO, resultaten van eHealth toepassingen te delen via een PGO of de patiënt de mogelijkheid bieden om zijn Basisgegevensset Zorg (BgZ) aan te passen in een PGO.

Behalen subdoelen

Wat is er nu mogelijk bij het Langeland en het Reinier de Graaf Ziekenhuis? Bij het LangeLand Ziekenhuis kunnen patiënten de preoperatieve screening vragenlijst die ze via het Zorgportaal hebben ingevuld, opvragen vanuit hun PGO. Ook kunnen zij de OSAS (obstructief slaapapneu syndroom) intake opvragen. Het Reinier de Graaf ziekenhuis biedt patiënten de mogelijkheid om de SF-36 vragenlijst voor reumatologie die zij via het Zorgportaal hebben ingevuld, op te vragen vanuit hun PGO. Ook kunnen patiënten de intake voor het slaapcentrum vanuit hun PGO opvragen.

Beide ziekenhuizen hadden al module 1 technisch afgerond. De instellingen kunnen digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij Afsprakenstelsel. Met het behalen van module 2 is nu ook uitwisseling van informatie mogelijk: de patiënt kan informatie, die hij/zij via het ziekenhuisportaal heeft aangeleverd, daarna in zijn/haar PGO inzien. Patiënten worden op het ziekenhuisportaal ook geïnformeerd over deze mogelijkheid. Dat sluit aan bij het streven van beide huizen om dit jaar aan de gebruikseis voor module 1 te gaan voldoen.

VIPP-module 2 eerste ZKN-lid

Het Alexander Monro Ziekenhuis, gespecialiseerd in borst(kanker)zorg, was eind oktober het eerste ZKN-lid die naast Module 1, ook Module 2 van VIPP 5 heeft behaald. De zelfstandige kliniek koos voor de subdoelen ‘vragenlijsten’ en het gebruiken van ‘eHealth’ , vertelde Arnold Vreeker, Manager ICT bij het Alexander Monro Ziekenhuis, destijds.

“Dit sluit goed aan op ons huidige zorgproces. Vanuit ons patiëntenportaal hebben we hier al enige ervaring mee opgedaan. We merken dat dit voor onze patiënten meerwaarde heeft. Dankzij de snelle implementatie van Module 2, hebben we nu tijd om dit verder uit te dragen naar onze patiënten.”

Deadline module 1

30 september was de eerste deadline voor VIPP 5. De deadline behelsde module 1: het technisch gereed maken van informatiesystemen om medische gegevens beschikbaar te stellen via een PGO. Ruim twee derde (70%) van de deelnemende ziekenhuizen, categorale instellingen en klinieken is daar nu klaar voor.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?