Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Laurentius deelt ervaring met eerste zelfmeetkiosk

Laurentius Ziekenhuis Roermond heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een zelfmeetkiosk in huis. In dit bijzondere apparaat kunnen patiënten eigenhandig metingen doen die rechtstreeks naar het EPD gaan. De voordelen zijn dat de werkdruk van verpleegkundigen wordt verlaagd en dat de patiënt meteen na het bezoek aan de poli een aantal metingen eigenhandig vastlegt in het EPD.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Laurentius is het eerste ziekenhuis in Nederland dat een zelfmeetkiosk heeft en presenteert de ervaringen hiermee tijdens de Slimme Zorgestafette, die in regio Zuid van 27 februari tot en met 3 maart 2023 wordt gehouden. Namens het Laurentius Ziekenhuis geeft projectmanager Marijke de Krijger een online presentatie over de ervaring die er sinds 2021 is opgedaan met deze hybride vorm van zelfmeten.

Naast het Laurentius Ziekenhuis is sinds september 2022 ook het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland bezig met een proef met een zelfmeetkiosk. Meetresultaten uit de kiosk worden automatisch opgeslagen in het EPD, waardoor resultaten niet zoekraken of verkeerd worden ingevoerd.

Zelfmanagement en autonomie

Zelf waarden thuis meten en via een app doorgeven naar de behandelaars in het ziekenhuis, is voor veel patiënten met chronische aandoeningen steeds vaker al gewoon. Op die manier wordt de zorg van het ziekenhuis naar de huiskamer verplaatst. Maar voor andere patiënten blijkt zelfmeten nu ook steeds beter mogelijk. Weliswaar (nog) niet thuis maar in een zelfmeetkiosk in het ziekenhuis of op een andere locatie.

Patiënten krijgen dankzij die zelfmetingen een actievere rol want ze voeren de metingen zelf uit. Ook print de zelfmeetkiosk de resultaten voor de patiënt uit. Dit maakt hen nieuwsgierig naar de resultaten en zo worden zij op een nieuwe en unieke manier in het proces betrokken. Kortom: patiënten doen aan zelfmanagement en ervaren meer autonomie.

Zelfmeetkiosk: vorm van e-health

Op de website van Laurentius wordt dit toegelicht: “In de zelfmeetkiosk kunnen patiënten zelf hun bloeddruk, saturatie (zuurstof in het bloed), hartfrequentie, lengte, gewicht en BMI meten. De metingen die met de zelfmeetkiosk worden gedaan, komen meteen in het patiëntendossier en zijn voor de zorgverleners direct inzichtelijk. De zelfmeetkiosk is een mooi voorbeeld van hoe e-health kan bijdragen aan goede zorg. Bij e-health gaat het over digitale toepassingen in de zorg die tot doel hebben het zelfmanagement van de patiënt te bevorderen en de werkdruk in de zorg te verlagen.”

Zo werkt de zelfmeetkiosk

Voorafgaand aan het polibezoek en aan de preklinische screening kunnen patiënten zelf in de kiosk hun bloeddruk, saturatie (zuurstof in het bloed), hartfrequentie, gewicht, lengte en BMI meten. Deze gegevens komen meteen in het patiëntendossier te staan en zijn voor zorgverleners direct inzichtelijk. Patiënten die in aanmerking komen voor de zelfmeetkiosk, ontvangen hiervoor een afspraak via het patiëntenportaal van Laurentius. Ook patiënten die op de wachtlijst worden gezet voor een operatie en een telefonische screening krijgen, ontvangen meteen vanuit de poli een afspraak voor de zelfmeetkiosk.

QR-code dagticket

Voordat patiënten naar huis gaan, gaan ze eerst even langs de kiosk om eigenhandig een paar metingen te doen. Vanuit de poli wordt daarvoor een afspraak meegegeven en een dagticket om de metingen te kunnen doen. In de kiosk kan de QR-code op het ticket worden gescand en wordt ter controle het geboortejaar ingegeven.

Vervolgens staan op het scherm aanwijzingen om de metingen te doen. Indien er iets onduidelijk is, staat er een vrijwilliger klaar om te helpen. Als alle stappen zijn doorgelopen, print de zelfmeetkiosk de resultaten uit en zijn de resultaten ook direct digitaal inzichtelijk voor de hulpverleners. Na al deze handelingen wordt de QR-code van het dagticket bij de decentrale aanmeldzuil op de poli gescand en weet de arts dat de patiënt aanwezig is.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen