Oorkonde voor beste oplossing personeelstekort zorg

di 25 juni 2024 - 06:58
Zorgtransitie
Nieuws

Het ministerie van VWS heeft het project ‘Ontzorg de zorg’ van Hago Zorg en het Maasstad Ziekenhuis benoemd tot één van de beste oplossingen voor personeelstekort in de zorg. Het kreeg van VWS de naam ‘Koploper’ mee en dat betekent dat het tot beste oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken in de zorg in Nederland behoort. Het Maasstad Ziekenhuis nam de bijbehorende oorkonde donderdag 20 juni in ontvangst.

Na het indienen van het project voor een benoeming tot ‘Koploper’ is het project beoordeeld door het Actie Leer Netwerk en de ministeries van VWS, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Na goedkeuring deed het ministerie van VWS de officiële benoeming.

Efficiëntere taakverdeling

Zoals de naam al doet vermoeden zagen Hago Zorg en het Maasstad Ziekenhuis dat de taakverdeling tussen zorg en schoonmaak efficiënter kon. Zorgverleners besteden veel tijd aan werkzaamheden zoals het aanvullen van prik- en verbandkarren, het verschonen en opmaken van bedden, het vervoeren van patiënten naar een operatiekamer en het schoonmaken van medische hulpmiddelen.

Servicemedewerker

Binnen ‘Ontzorg de zorg’ nemen schoonmaakmedewerkers deze taken uit handen van de zorgverleners. Dat kwam goed uit want de schoonmaakmedewerkers hadden aangegeven meer uitdagender werk te willen doen. Daaruit is de nieuwe functie van ‘servicemedewerker’ ontstaan. Een servicemedewerker combineert de werkzaamheden zoals hierboven genoemd met de basistaken van het schoonmaken op de afdelingen.

De nieuwe manier van werken levert zorgverleners nu meer tijd op voor het verlenen van basiszorg, patiëntencontact, scholing en kwaliteitsverbetering. Ook kunnen zorgverleners nu meer invulling geven aan hun rol van leercoach.

Pilot wegens succes verlengd

De pilot om servicemedewerkers in te zetten, startte op twee verpleegafdelingen en is daarna uitgebreid naar vier afdelingen. Inmiddels is 'Ontzorg de zorg' definitief geïmplementeerd op de Kinderafdeling. Het Maasstad Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis dat zorgprofessionals op deze manier ontzorgt met behulp van een ondersteunende afdeling en externe partner.

Over het algemeen wordt het oplopende tekort aan personeel in de zorg min of meer als onoplosbaar gezien. De Vereniging van Artsen Automobilisten (VvAA) laat onlangs in een brief aan de informateurs van het nieuwe kabinet echter een ander geluid horen: ‘Het personeelstekort hoeft er niet te zijn!’ De vereniging benadrukt dat het grote personeelstekort in de zorg kan worden weggewerkt als zorgmedewerkers effectiever worden benut en worden behouden. De VvAA is een Nederlandse vereniging die medici, paramedici en studenten bijstaat met onder meer financieel, bedrijfskundig en juridisch advies, verzekeringen en opleidingen.