Nieuw landelijk oncologieplatform voor betere kankerzorg

do 13 juni 2024 - 09:10
Passende Zorg
Nieuws

De regionale oncologienetwerken in Nederland hebben een gezamenlijk landelijk platform opgericht met de naam Oncologienetwerken Nederland. Onder het motto ‘samen leren en verbeteren’ werken de netwerken via dit platform samen aan het verder verbeteren van de oncologische netwerkzorg voor iedere patiënt met kanker.

Nederland telt verschillende kleinere en grotere regionale oncologienetwerken, waarin zorginstellingen samenwerken om patiënten met kanker de best mogelijke zorg te bieden. Om de netwerken vorm te geven, zetten ze zich in voor vier concrete onderwerpen: passend behandelplan, gegevenssets oncologie, digitale uitwisseling en waardegedreven financiering. Begin dit jaar werd nog een nieuw oncologienetwerk voor Noord- en Oost-Nederland opgericht.

Bij elkaar in de keuken kijken

Oncologienetwerken Nederland is bedoeld als een platform voor onderlinge uitwisseling en versterking. De bedoeling is om de regionale oncologienetwerken bij elkaar in de keuken te laten kijken. “Oncologische zorg is netwerkzorg”, zegt Geert Kazemier, oncologisch chirurg van het Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam, tevens een van de initiatiefnemers en de eerste voorzitter van het nieuwe platform. “Steeds meer mensen krijgen kanker, de kosten stijgen en het personeelstekort neemt toe. Door samen te werken in regionale netwerken kunnen we de zorg voor mensen met kanker goed, toegankelijk en betaalbaar houden, nu en in de toekomst.”

Vragen die aan de orde komen binnen het platform zijn bijvoorbeeld: hoe kunnen we de kwaliteit hoog houden of verder verbeteren? Hoe werken we optimaal samen in de regio? Hoe binden we onze professionals? Kazemier: “Zaken die de ene regio heel goed heeft geregeld, kunnen bijvoorbeeld als voorbeeld dienen voor andere regio’s of andere tumorsoorten. En als er ergens oplossingen voor moeten ontwikkelen en dingen moeten uitproberen, pakken we dat praktisch en resultaatgericht aan. Natuurlijk wel met veel aandacht voor draagvlak, verbinding en reflectie, zodat het ook beklijft.”

Passende zorg

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) jaagt momenteel grote veranderingen aan in de zorg met het kernbegrip ‘passende zorg’. Zo is er onlangs een online keuzehulp ontwikkeld om patiënten te helpen de best passende zorg te vinden. De missie van Oncologienetwerken Nederland sluit hier naadloos op aan. Kazemier: “Passende zorg is precies waar wij ons voor inzetten. De regionale oncologienetwerken moeten passende zorg in de praktijk gestalte geven en wij ondersteunen dat via ons platform.

Daarbij zullen we ook aandacht besteden aan de eigenheid en bijzondere kenmerken van de verschillende regio’s. In en rond de grote steden vind je vaak meerdere ziekenhuizen die heel veel patiënten bedienen, terwijl de afstanden tussen de ziekenhuizen in dunbevolkte gebieden juist heel groot zijn. Daar moet je goed op inspelen bij de gewenste veranderingen, want one size fits all werkt dan niet.”

Groot draagvlak

Het initiatief voor de oprichting van Oncologienetwerken Nederland werd al ruim anderhalf jaar geleden genomen. Tijdens enkele bijeenkomsten van en voor de regionale oncologienetwerken bleek er veel draagvlak te zijn voor het oprichten van een dergelijk platform. Voorlopig vormen de initiatiefnemers het eerste bestuur en intussen wordt gewerkt aan formele afspraken. Oncologienetwerken Nederland wordt ondersteund door het Integraal Kankercentrum Nederland.