Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Leefstijlmonitoring bij Alzheimer met sensoren

Ongeveer 79 procent van de mensen met dementie woont nog thuis. Meestal gaat het om beginnende dementie maar ook kunnen mensen soms in een meer gevorderd stadium thuis blijven wonen. Belangrijk is wel dat deze groep goed gemonitord wordt en waar nodig geholpen. Met levensstijlmonitoring die mogelijk is dankzij sensoren, lukt dit steeds beter.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Sensoren, met name bedsensoren, worden al langer intensief gebruikt om de levensstijl van ouderen te monitoren. Bijvoorbeeld om in zorgcentra valrisico te verlagen of mensen in bepaalde ruimtes wel of niet toe te laten. Maar ook voorouderen met Alzheimer die nog thuis wonen is leefstijlmonitoring een interessante optie. Het doel van die leefstijlmonitoring is niet om ze te betuttelen, maar juist om het gesprek aan te gaan zodat betrokkenen langer veilig thuis kunnen blijven wonen.

Bewegingsactiviteiten registreren

Bij leefstijlmonitoring wordt een netwerk gebruikt van slimme sensoren die op diverse strategische plekken in de woningen zijn geplaatst. Op die manier kunnen de bewegingsactiviteiten van een bewoner goed worden gevolgd. Met name als er opeens afwijkende patronen zijn, kan dat op afstand worden gezien en indien nodig kan de bewoner geholpen worden. Dergelijke leefstijlmonitoring is ideaal voor mensen met beginnende Alzheimer. Dankzij deze slimme wijze van monitoring kunnen ze nóg langer thuis blijven wonen.

Zo lang mogelijk thuis

Veel mensen weten het niet, maar in Nederland wonen nog heel veel mensen met beginnende en zelfs enigszins gevorderde dementie nog ‘gewoon’ thuis. Sterker nog: 79% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en omgeving, de zogenaamde mantelzorgers. Er zijn in Nederland zelfs ruim 800.000 mantelzorgers van mensen met dementie. Thuis wonen lukt vaak nog dankzij die mantelzorgers, thuiszorg en het in overleg ingrepen doen zoals het verwijderen van het gastoestel, het stoppen met autorijden, het installeren van een traplift en goed geplande monitoring thuis en op afstand. Iedere mens met dementie is anders dus er zullen ook met iedere betrokkene op maat afspraken gemaakt moeten worden.

Leefstijlmonitoring: afwijkingen automatisch doorgeven

Bij leefstijlmonitoring met sensors worden opvallende afwijkingen in de lifestyle geautomatiseerd doorgegeven aan een mantelzorger of zorgverlener. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat iemand heel erg onrustig is en in de avond herhaaldelijk uit bed komt of ligt te woelen. Ook kan het dat de koelkastdeur nog maar zelden wordt opengemaakt of dat mensen vrijwel nooit meer boodschappen doen. In dat soort gevallen is er gerichte ondersteuning nodig die in overleg kan worden georganiseerd.  

Op de website van Vliegwiel (digitale transformatie in de zorg) wordt uitgelegd: ‘De sensoren registreren 24 uur per dag, 7 dagen per week. Deze sensoren zien alleen beweging. Het zijn dus géén camera’s. Na het aanbrengen van de sensoren, geven ze de metingen door aan een computerprogramma. Dit programma brengt in twee weken tijd het dagelijks leefpatroon in beeld van de persoon met Alzheimer.’ Zorgverleners of mantelzorger of familie kunnen meekijken via een app of smartphone. Het systeem geeft bijvoorbeeld met kleurensignalen aan of alles normaal is of dat er afwijkingen zijn. In de praktijk werkt het systeem vooral preventief in plaats van reactief zoals alarmering. Sommige zorgorganisaties denken dat ze door leefstijlmonitoring de frequentie van bezoeken aan de cliënt kunnen verminderen naar een keer per acht weken. Én dat escalaties minder voorkomen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen